LOVEC | Aktuality
2886
post-template-default,single,single-post,postid-2886,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


AMNESTIA

Novela zákona o zbraniach a strelive umožňuje občanom od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Osobe, ktorá dobrovoľne odovzdá nelegálne držanú zbraň alebo strelivo a predloží občiansky preukaz, policajt vydá písomné potvrdenie s uvedením osobných údajov a detailného popisu odovzdanej zbrane. V potvrdení sa uvádza značka zbrane, typ – model zbrane a výrobca, kaliber a doplňujúce údaje ako sú napríklad chýbajúci zásobník ku zbrani, chýbajúca pažba, poškodená pažba a tak podobne. V prípade odovzdaného streliva sa uvádza popis streliva, kaliber a počet kusov odovzdaného streliva. Zároveň osoba, ktorá strelivo odovzdala svojim podpisom potvrdzuje či sa má strelivo odborným pyrotechnickým spôsobom zničiť, alebo, ak je to možné má sa  jej vrátiť. Policajný útvar na ktorom je zbraň odovzdaná neskúma odkiaľ zbraň pochádza.

Policajti následne odovzdané zbrane a strelivo predložia svojim kolegom na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru na znalecké skúmanie.  Každá zbraň je podrobená expertíze či s ňou nebol spáchaný nejaký trestný čin. V protokole zo skúmania je zbraň presne odborne  popísaná a zároveň je zaradená do kategórie zbrane.

Ak experti z odvetvia balistiky zistia, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin, príslušné policajné oddelenie zbraní a streliva zašle osobe, ktorá zbraň alebo strelivo odovzdala doporučený list do vlastných rúk o výsledku znaleckého skúmania s poučením ako je so zbraňou možné naložiť. Ten kto zbraň odovzdal má možnosť do dvoch mesiacov od prevzatia oznámenia požiadať o jej zaevidovanie ak je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu. Ak občan, ktorý odovzdal zbraň nie je držiteľom zbrojného preukazu, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá podmienky spĺňa.  Po lehote dvoch mesiacov od obdržania písomného oznámenia nie je možné zbraň zaevidovať a táto sa stáva vlastníctvom štátu. Teda ten, kto už nelegálne držanú zbraň nechce jednoducho toto oznámenie ignoruje.  Podomácky vyrobené zbrane alebo zbrane upravené ako sú tzv. prevŕtané vzduchovky, dlhé guľové zbrane s odpílenou hlavňou, zbrane s vybrúseným alebo pozmeneným výrobným číslom…už asi pravdepodobne nebude možné zaevidovať, nakoľko sa jedná o zakázané zbrane. Aj takáto zakázaná zbraň však môže byť prostredníctvom vyškoleného zbrojára s platnou zbrojnou licenciou odborne znehodnotená a môže tešiť jej majiteľa aj naďalej.

Zbraňová amnestia výrazným spôsobom pomáha znižovať počet ilegálne držaných zbraní pričom napomáha znižovať kriminalitu, čoho dôkazom sú predchádzajúce dve zbraňové amnestie.

holster-648060_1280_CB_02

autor: Miroslav Virguľa
foto: archív

KONIEC_CLANKU

Tags: