LOVEC | Z našich lesov
2820
post-template-default,single,single-post,postid-2820,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z našich lesov


SRNEC

Po období hájenia a pomoci zveri prežiť rizikové obdobie zimy, nastáva čas napínavých zážitkov a prijímania darov našej prírody. Poľovnícka sezóna lovu klenotov našich lesov – srncov, začína 16. mája a bude trvať až do 30. septembra 2015. Pre plnenie poľovníckeho poslania a správnu reguláciu zveri, musíme byť dôkladne pripravení a vedieť sa rýchlo a správne rozhodovať.

Nádejní jedinci

Snom každého poľovníka je, aby mu v revíri behali pekné zdravé srnce s masívnym parožím. O takýto stav sa však musíme pričiniť, okrem dobrej starostlivosti, prikrmovania a ochrany srnčej zveri je dôležité aj správne rozpoznanie chovných a výradových srncov. Kvalitný srnec môže mať už v treťom až štvrtom roku života parožie hodné zlatej medaily. Ponechať ho v chove dlhšie ako do veku 6–8 rokov sa neodporúča. V prírode je však ťažké odhadnúť vek, najmä ak ide o dvojročného a staršieho jedinca, no poľovníci sa veľmi často mýlia aj pri jednoročných srncoch. Najmä ak je srnec silnejší, s väčším parožím, môže dôjsť k omylu, že ide o staršieho slabšieho jedinca. Odstrel takéhoto mladého srnca s vysokým potenciálom je veľkou škodou a znižuje kvalitu genetického fondu revíru. Tento problém by mala pomôcť vyriešiť minuloročná zmena prvej vekovej triedy, kedy sa do nej presunuli aj dvojročné srnce. Najväčší prínos pre zlepšenie kvality populácie v revíri však dosiahneme zodpovedným prístupom a rozvážnosťou pri love.

Selektívny odstrel

Pre skvalitnenie trofejovej hodnoty srncov v revíroch je selektívny odstrel významnou činnosťou. Preto lovíme prednostne slabú, chorú, prestarnutú alebo na chov nesúcu zver. Aby sme vedeli určiť srnca, ktorý je vhodný na odstrel, musíme si všímať celý rad aspektov.

7 faktorov, ktoré nám pomôžu správne určiť vek srnca:

1. Parožie

Základom pri určovaní veku srnca je tvar a veľkosť parožia. Ovplyvňuje ich genetická predispozícia jedinca, ale aj zloženie potravy a kvalita prostredia v ktorom žije.

Print

Typy parožia srncov chovných a výradových

2. Stavba tela

Okrem parožia si musíme všímať aj celkový vzhľad zveri. Staršie jedince majú silnejšiu a mohutnejšiu stavbu tela, zatiaľ čo mladé srnce majú štíhlu postavu s jemnejšími krivkami. Staré kusy majú krk silný a hlavu nosia nižšie položenú, niekedy až na výšku trupu. Naopak mladé jedince majú štíhly vzpriamený krk a hlavu nosia vysoko. 

srnec

Odhad veku srnca podľa postavy: 1. ročný srnec, 2. štvor až päťročný srnec

3. Hlava

Jednoročný srnec má hlavu ešte stále veľmi podobnú srnčaťu, má ju len o niečo väčšiu so širšou čelovou časťou. Má  veľké výrazné oči a uši. Čím je srnec starší, tým má tvárovú časť svetlejšiu, v okolí nosa až bielu. Tento znak ale môže byť klamlivý, pretože vyspelý jednoročný srnec môže mať tvárovú časť svetlejšiu už v mladom veku. 

4. Srsť

Mladé srnce do 1 roka menia srsť už na začiatku mája, staršie jedince o mesiac pozdejšie. Nevymenená srsť však môže byť aj znakom choroby.

5. Správanie

Ak máme pochybnosti či ide o srnca jednoročného alebo staršieho, napovie nám jeho správanie. Aj keď mladý srnec môže vyzerať vyspelo, stále sa správa detsky, dôverčivo a nerozvážne. Na pašu vychádza ako prvý. Je menej plachý, pokojný, takmer vôbec neistí a veselo behá po lúke. Ak ho niečo vyruší, neujde hneď do bezpečia a zvedavo sa obzerá. Pred silnejšími jedincami uteká. Dvojročný až štvorročný srnec vychádza neskôr, pomalšie po dlhšom istení. Istí aj počas paše. Po vyrušení sa na chvíľu zasekne a potom rýchlo uteká do bezpečia. Označuje si svoje teritórium a pri vytĺkaní sa správa agresívne. Starší srnec vo veku 5 a viac rokov sa správa veľmi opatrne, za denného svetla sa ukrýva v bezpečí lesa. Na pašu vychádza až po zotmení, dôkladne istí a po vyrušení rýchlo zmizne. 

6. Zvukové prejavy

Mladšie srnce majú tenší jemnejší hlas, so zvyšujúcim sa vekom im hlas hrubne.

7. Dlhodobé pozorovanie

Ideálne je, ak poľovník sleduje srnca od malička, dôverne ho pozná a vidí ho vyrastať v revíri. Keďže srnčia zver sa zdržuje na pomerne malom teritóriu a srnce si často vytvárajú stereotypy – chodia v rovnakom čase na rovnaké stanovištia, pre milovníka zveri a prírody, nie je problém si takto jedinca odpozorovať.

Lov zážitkov

Srnec sa najčastejšie loví z posedu, kde môžeme prežiť nezabudnuteľné zážitky, pretože máme dostatok času na pozorovanie prírody a možnosť nahliadnuť do jej tajomstiev. Lov na posliedke je omnoho náročnejší, pretože srnčia zver má vynikajúco vyvinutý čuch. No zážitky sú o to napínavejšie a trofeje hodnotnejšie. Želám Vám veľa šťastia a nezabudnuteľných okamihov v sezóne 2015. Lovu zdar!

autor: Ing. Lucia Müllerová
foto: Ing. Michal Tréger

KONIEC_CLANKU

Tags: