LOVEC | Strelectvo
2066
post-template-default,single,single-post,postid-2066,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Strelectvo


RELOADING

PREBÍJANIE NÁBOJOV

Väčšina užívateľov zbraní viacmenej ovláda konštrukciu nábojov, no proces ich výroby poznajú len niektorí. Tým menej z nás sa potom zaujíma o domácu “výrobu“ streliva. Pritom nejde o žiadne čary ani alchýmiu, ako sa vám budeme snažiť ukázať v našom seriáli. Dnes vám priblížime základné  pravidlá prebíjania nábojov.

Prebíjaniu sa môže venovať každý držiteľ zbrojného preukazu. Prečo to však potom väčšina z nás nerobí? Jednou z prekážok, ktoré mnohým z nás bránia, je strach z neznámeho, a práve preto vznikol tento článok.

Koľko usporíme?

Veľkovýrobcovia streliva sa sústreďujú najmä na to, aby spĺňali normu C.I.P. a aby udržali cenu výroby čo najnižšie. Natíska sa otázka: Ak sa oni snažia držať náklady čo najnižšie, oplatí sa nám vôbec prebíjať ? Odpoveď znie – áno! Návratnosť investície závisí od vstupných nákladov, ktoré sa pohybujú od  200 eur po “nekonečno“. Všetko závisí od množstva nábojov, ktoré plánujete vystrieľať, povedzme, za rok. Ak sa pre prebíjanie rozhodne poľovník, ktorý vystrieľa za rok povedzme 100 nábojov, za rok mu na dosiahnutie dostatočnej presnosti postačí aj základný set, ktorý sa pohybuje v cenách od 160 eur do 180 eur plus potrebné matrice. Pri prebíjaní streliva z komponentov  S&B .308 win 9,7g SPCE (priemerná cena 1€/ks) je úspora 0,58€/ks. Pri prebíjaní streliva RWS .308 win. EVO/11,9 (priemerná cena 2,66€/ks) je úspora 1€/ks. To znamená, že čím drahšie strelivo chceme prebíjať, tým skôr sa investícia vráti.

Pre vyššiu presnosť

Pre sériovo vyrábanú loveckú muníciu všeobecne platí, že vyhovujúca presnosť je 5 výstrelov v rozpätí 8cm. Táto hodnota je ale u prebíjaného streliva neprijateľná! Prebíjame preto, aby sme dosiahli ideálnu presnosť konkrétnej použitej zbrane, čiže laborujeme jej “na mieru“. Prebíjame však aj preto, aby sme mohli použiť také strely, aké sa bežne nelaborujú do sériovo vyrábaného streliva alebo je obtiažne ho na Slovensku kúpiť. Tretia vec je, že všetci športoví strelci dosahujú ideálne výkony práve s vlastnoručne prebíjaným strelivom.

Takže – ako začať?

Ideálne je pozrieť si videá, ktorých nájdete na internete neúrekom, alebo si naštudovať literatúru zaoberajúcu sa prebíjaním. Ak nás táto činnosť zaujala natoľko, že si to vieme predstaviť, sme pripravení na druhý krok. Je vhodné navštíviť predajňu s potrebným príslušenstvom a informovať sa u predajcu. Najlepšie je konzultovať to s predajcom, prípadne si prebíjanie u neho priamo skúsiť.

Po zakúpení príslušenstva je na vás, či sa do prebíjania pustíte sami na základe načítaného, alebo vyhľadáte svojho predajcu s prosbou o praktickú ukážku a školenie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Snažíme sa používať jednu značku nábojníc! Nikdy nemiešame prach rozličných sérií! Nikdy neprekračujeme odporúčanú navážku!

POSTUP PRI PUŠKOVÝCH NÁBOJOCH

Krok číslo 1: Odzápalkovanie použitých nábojníc zbaví použitú nábojnicu odpálenej zápalky a zároveň nekalibruje celú dĺžku nábojnice. Pri tomto kroku nábojnicu mažeme lubrikantom. Ak používame nábojnice daného kalibru iba v jednej zbrani, je vhodnejšie kalibrovať len krčok. To nám zachová tvar nábojnice presne odkopírovaný podľa komory našej zbrane.

skracovanie nabijnice

Skracovanie nábojnice

Krok číslo 2: Zrazenie hrán nábojnice. Vykonávame to ručne nástrojom podobným kužeľu. Snažíme sa dodržať rovnaký počet pootočení do každej strany, a to aj pri zrážaní vonkajšej hrany. Tento krok opakujeme pri každom prebíjaní. Asi po 3 alebo 4 prebitiach je potrebné nábojnice skrátiť. Nábojnice treba skrátiť do dĺžky určenej v norme CIP. To, že je nábojnica dlhšia, pociťujeme ťažkým zatváraním kľuky záveru.

meranie

Meranie

3zacistovanie hran

Začisťovanie hrán

Krok číslo 3: Pranie nábojníc. Tento krok môžeme realizovať vo vibračnej alebo ultrazvukovej práčke. Dĺžka prania závisí od znečistenia a od použitého spôsobu prania.

Krok číslo 4: Do opraných nábojníc osadíme nové zápalky. Zápalkovanie môžeme realizovať priamo na lise, alebo v ručnom zápalkovači. Používame zápalky Rifle Large (243 win 308 win 30-06 a podobne), alebo Rifle Smal (222 rem, 22 hornet, 223 rem…), alebo magnumové zápalky pre kalibre magnum (300 rum a podobne).

12zapalkovanie2

Zápalkovanie

 

porovnanie nábojnice s osadenou zápalkou s nábojnicou bez zápalky

Porovnanie nábojnice s osadenou zápalkou s nábojnicou bez zápalky

Krok číslo 5: Prachová náplň. Vždy dodržiavame bezpečnosť pri práci a aj postupujeme podľa manuálu na prebíjanie nábojov. Prachovú náplň môžeme vážiť na digitálnych váhach s presnosťou 0,1 gr alebo na magnetických váhach, napr. RCBS 10-10, ktoré preferuje väčšina strelcov. Digitálne váhy majú mnoho slabín, ktorým sa budeme venovať v niektorej z nasledujúcich častí nášho seriálu.

dávkovanie prachu

Dávkovanie strelného prachu

váženie strelného prachu

Váženie strelného prachu

dosypávanie strelného prachu do navážky

Dosypávanie strelného prachu do navážky

kontrola navážky

Kontrola navážky

plnenie nábojnice strelným prachom

Plnenie nábojnice strelným prachom

Krok číslo 6: Osádzanie striel. Ak máme svoju “vysnívanú” strelu s vhodnými vlastnosťami, ostáva už len ju osadiť. Na to slúži matrica na osádzanie striel. Na prvom kuse nastavíme vhodnú polohu matrice a hĺbku osadenia strely. Pozor na dodržiavanie pravidiel! Osadenie strely zásadne ovplyvňuje vývin tlaku! Dodržiavame manuál alebo sa poradíme so skúsenými prebíjačmi.

nastavovanie osadzovacej matrice

Nastavovanie osadzovacej matrice

strely

Strely

osadzovanie strely

Osadzovanie strely

Každý prebíjač, ktorý to s presnosťou a bezpečnosťou myslí vážne, by sa mal opierať o program Quick load. Na záver iba zopakujem ubezpečenie, že prebíjanie nábojov nie je len pre vyvolených. Každý, kto má záujem, si môže nájsť množstvo informácií o postupoch aj o výhodách prebíjania, ktoré mu rozšíria obzor a presvedčia ho o tom, že správne prebíjaný náboj poteší dvakrát – vysokou presnosťou, aj ako dielo vlastných rúk.

autor: Bc. Martin Bednár
foto: Mgr. art. Branislav Paulíny

KONIEC_CLANKU

Tags: