LOVEC | Z vašich ohlasov
1560
post-template-default,single,single-post,postid-1560,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z vašich ohlasov


LOVCOVI ZDAR!

Príprave Lovcapredchádzali mnohé úskalia. Či už to boli legislatívne úkony, ale aj mnohé iné. Nenechali sme sa však odradiť a po náročnej ceste, ktorá predchádzala zverejneniu Lovca, sme konečne s naším online časopisom tu. Náš tím sa neustále rozrastá, aby sme vám mohli prinášať čo najširšiu paletu zaujímavých článkov, návodov, tipov, receptov, ale aj originálnych autorských fotografií a videí.

Príjemné čítanie!
Redakcia Lovca.

Ing. Marian Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Od nového onlineového poľovníckeho magazínu LOVEC si sľubujem naplnenie odkazu z podtitulu: Z lásky k poľovníctvu, z úcty k tradíciám. My, trochu skôr narodení, uznávame poľovnícke tradície a veľmi dobre chápeme poslanie poľovníckej samosprávy pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Očakávam, že prostredníctvom novodobého LOVCA sa zlepší informovanosť mladých, ktorí inak používajú internet neraz až prehnane často. Uznávam, že takáto forma získavania informácií, ktorá šetrí čas, je veľmi praktická pre každého poľovníka. Tvorcov časopisu osobne poznám a sú zárukou, že informácie budú zaujímavé, odborne kvalitné a pravdivé. Táto skutočnosť je pri šírení informácií cez internet veľmi dôležitá a v mnohých prípadoch, žiaľ, podceňovaná. Verím, že časopis prispeje k zveľaďovaniu našej bohatej poľovníckej kultúry, k dodržiavaniu tradícií a k ďalšiemu vzdelávaniu nových i skúsených poľovníkov. Nemalý prínos vidím v oslovení a pravdivom informovaní nepoľovníckej verejnosti, pretože takto sa k informáciám o poľovníctve dostane úplne nová skupina ľudí, ktorí buď o poľovníctve nevedia nič, alebo majú pomýlené informácie z iných masmédií. Tie neraz prezentujú naše aktivity veľmi skreslene a často až nebezpečne neodborne. Nový onlineový magazín môže veľmi pomôcť pri prezentácii poľovníctva ako aplikovanej zložky ochrany prírody. Už teraz sa teším na stránky nového Lovca. Prajem magazínu a jeho tvorcom veľa vďačných čitateľov. Lovcovi zdar!


Ing. Eva Pšidová, PhD.,  poľovníčka a vedecká pracovníčka ÚEL SAV

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Úprimne, v prvom momente, keď mi bol predstavený projekt online časopisu LOVEC sa mi hlavou prehnala nedôverčivá otázka: „ E- magazín pre poľovníkov?“ Predstavila som si starších kolegov poľovníkov, ktorí s minimálnou pravdepodobnosťou „surfujú“ po internete. Ale neovládla ma žiadna skepsa, práve naopak a prvotnú váhavú otázku vystriedali pozitívne myšlienky. Veď LOVEC má pred sebou okrem iného, úžasnú možnosť a to priniesť svoje posolstvo práve aj od našich starších, skúsenejších kamarátov, kolegov poľovníkov a to cez ich príbehy, skúsenosti a výpovede. Očakávam, že LOVEC bude promptne reagovať a informovať o novinkách, ale aj odpovedať na pálčivé otázky súvisiace s poľovníctvom, ktorých je stále viac.  Verím, že tím LOVCA využije všetky výhody internetového prostredia a bude nám pravidelne prinášať zaujímavé informácie. 

„LOVEC, prajem Ti aby si svoju lásku k poľovníctvu pretavil do pútavých článkov pre zanietených poľovníkov, ale aj pre širokú verejnosť a úctu k tradíciám vštepil všetkým svojim čitateľom!”


Ing. Teodor Derco lesník a poľovník z povolania v súčasnosti dôchodca

.

.

Celý svoj profesný život som prežil v jednej z najkrajších lesníckych firiem a to u vojenských lesov a majetkov SR, v ktorej je výkon práva poľovníctva vykonávaný na vysokej profesionálnej úrovni. Počas celej svojej praxe som vykonával právo poľovníctva, nie len ako svoju pracovnú náplň, ale ako moju veľkú záľubu. Počas môjho pôsobenia v tejto oblasti som mal možnosť stretnúť veľa príjemných a serióznych poľovníkov, ktorí si ctia tradície našich predkov a rešpektujú zákony našej krajiny. Preto som sa snažil poľovníctvo približovať verejnosti a najmä deťom, ako  činnosť pre spoločnosť veľmi užitočnú a potrebnú. Určitou skupinou obyvateľstva našej krajiny je poľovníctvo chápané dosť negatívne, tento názor je čiastočne podmienený osobnou negatívnou skúsenosťou, ktorá je potom zovšeobecňovaná, alebo vychádza z neinformovanosti. Mňa ako profesionála tento pohľad na poľovnícku pospolitosť dosť mrzí, lebo sa nezakladá na pravde i keď tu a tam sa vyskytnú v radoch poľovníkov niektoré prejavy nečestnosti, ale sú to len úlety z pravidiel, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v inej ľudskej činnosti a nie je možné ich zovšeobecňovať. V dnešnej modernej dobe, kde informácie získavané na internete formujú človeka od, dá sa povedať, útleho veku, je preto veľmi užitočné informovať spoločnosť o rôznych poľovníckych aktivitách a vyvrátiť negatívne názory na poľovníkov. Preto som privítal vznik online poľovníckeho magazínu LOVEC a som presvedčený, že vzhľadom na to, že mladí ľudia používajú internet oveľa častejšie, ako naša generácia tak sa zlepší informovanosť mladej generácie o poľovníctve ako jednej z mnohých oblastí ľudskej činnosti pre spoločnosť veľmi potrebnej. Z celého srdca prajem tomuto magazínu aby získal svoje pevné miesto v internetovom svete a šíril osvetu o tak krásnej oblasti akou je poľovníctvo.


Ing. Tomáš Vaculčiak, PhD., poľovník 

.

.

Myšlienku vytvorenia prvého online poľovníckeho časopisu LOVEC hodnotím veľmi pozitívne. Interaktívna forma istotne priblíži množstvo zaujímavých informácií o poľovníctve nielen mladým začínajúcim poľovníkom, ale aj širšej skupine nadšencov prírody, veľmi pohodlne a praktickou formou. Každý z nás využíva internet ako najväčší zdroj informácií z každej oblasti a preto odborné spracovanie tém o poľovníctve nemôže byť výnimkou. Verím, že autori v Lovcovi budú prezentovať zaujímavé články, aktuálne dianie v poľovníctve a vytvoria dostatok priestoru pre ohlasy čitateľov. Prajem im preto veľa úspechov, podnetných nápadov a verných priaznivcov. Poľovníctvu zdar!


Marcel z Hriňovej, poľovník a zamestnanec Lesov

To ma teší, že bude na nete niečo takéto. Ak to bude poľovnícky časopis, tak by to malo byť pre všetkých serióznych poľovníkov a milovníkov prírody, ktorí desaťročia zveľaďovali svoje revíry, starali sa o zver a jej biotopy. Treba písať aj o ,,poľovníkoch” ktorí bezcitne drancujú revíry.


Tomáš z Ludrovej, poľovník

Je to fajn myšlienka, som rád a očakávam viac tém napr. z problematiky v poľovníctve, viac zaujímavých príbehov a príhod a hlavne menej reklám! A aj nejaké odborné články.


2015_Betliar_Pozvanka

LOVEC
E-magazín pre poľovníkov
Vydáva Lovec, nezisková organizácia ZADARMO!                                                                                           
Kontakt: redakcia@lovec.info

Autorka titulnej fotografie: Soňa Murínová

KONIEC_CLANKU