LOVEC | Aktuality
3552
post-template-default,single,single-post,postid-3552,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


ZNEHODNOTENIE

Zbrane rovnako ako aj iné veci majú svoju dobu životnosti. Ak je hlaveň opotrebovaná a flinta začne „rozhadzovať“ je čas vymeniť hlaveň alebo kúpiť novú zbraň. Ak sa však nechceme so svojim miláčikom rozlúčiť môže nám ako nefunkčná aj naďalej zdobiť stenu poľovníckej izby. Pozrime sa aký proces nás čaká a ako je to so znehodnotením alebo zničením zbrane.

Ak sme pevne rozhodnutý že zbraň si chceme dať znefunkčniť je potrebné ju odovzdať na útvar Policajného zboru, oddelenie zbraní a streliva kde je evidovaná. Policajti vezmú zbraň do úschovy a jej majiteľovi vydajú potvrdenie o prevzatí zbrane do úschovy. Zároveň si majiteľ zbrane vypíše žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo streliva a priloží kolok v hodnote 6 eur a 50 centov. Zbraň policajti na oddelení zbraní a streliva odovzdajú na expertízne skúmanie kolegom z odvetvia balistiky. Títo zbraň odborne popíšu, zaevidujú vystrelenú strelu a nábojnicu a vypracujú znalecký posudok resp. odborné stanovisko. Po skončení expertízneho skúmania prevezmú policajti – zbraniari zbraň späť do úschovy a vyrozumejú jej majiteľa, že expertíza skončila. Majiteľovi zbrane bude zaslané rozhodnutie v ktorom sa mu povolí znehodnotiť/zničiť, vyrobiť rez zbrane/ a následne si vyberie zbrojára s platnou zbrojnou licenciou, ktorý zbraň fyzicky znehodnotí alebo zničí. Prevziať zbraň na znehodnotenie,  zničenie… z úschovy môže jedine zbrojár. Spôsob a postup znehodnotenia upravuje príslušná legislatíva, podľa ktorej sa musí zbrojár riadiť. Po vykonaní znehodnotenia majster puškár vystaví potvrdenie – protokol o zničení alebo znehodnotení zbrane v troch vyhotoveniach. Jeden si necháva pre seba, jeden dá majiteľovi zbrane a jeden zasiela na oddelenie evidencie zbraní a streliva podľa miesta, kde bola zbraň zaevidovaná. Zbraň by mala byť označená skúšobnou značkou označujúcou, že sa jedná o znehodnotenú zbraň. Policajti vykonajú zmeny v informačných systémoch a protokol založia do zväzku držiteľa zbrane. Takáto zbraň sa v zmysle zákona o zbraniach a strelive stáva zbraňou kategórie D. Držiteľ takejto zbrane má povinnosť chrániť ju pred stratou, krádežou alebo zneužitím.            

Znehodnotená zbraň môže tak aj naďalej pripomínať jej majiteľovi príjemné spoločné zážitky z čias, keď  mu ešte slúžila v plnej sile.

autor: Miroslav Virguľa

KONIEC_CLANKU

Tags: