LOVEC | Fotoreportáž
3417
post-template-default,single,single-post,postid-3417,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Fotoreportáž


CO_SEPKA_LES

4. júna privítal areál svätoantonského kaštieľa výnimočných mladých ľudí – malých odborníkov, ktorí našej prírode dobre rozumejú a majú ju radi.

Uskutočnil sa tu už 5. ročník prírodovednej súťaže „Čo šepká les“, na ktorej preukázali svoje vedomosti a zručnosť žiaci 4. až 6. ročníkov  vybraných  základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a  Žiar nad Hronom. Na podujatí nechýbali vzácni hostia: Ing. Jaroslav Poláček – riaditeľ OZ Žarnovica – Lesy SR, š. p., Ing. Ján Grolmus a Ing. Vlastimil Rezek – za generálne riaditeľstvo Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, Ing. Slavomír Kicko – predseda Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, Kamil Danko – primátor mesta Žarnovica, Ing. Andrea Žiaková – prednostka Okresného úradu Žiar nad Hronom, Ing. Peter Kicko – zástupca prednostu okresného úradu Žarnovica, Ing. Jaroslav Dudík – predseda Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Žiar nad Hronom a riaditeľ Mestských lesov Banská Štiavnica, starostka obce Svätý Anton  Simona Guláková i mnohí ďalší.

Čo šepká les 2015

Čo šepká les 2015.

Jednotlivci a trojčlenné družstvá súťažili v nasledovných disciplínach: poznávanie zvierat, poznávanie stromov, poznávanie stôp, poznávanie zvukov, poľovnícka kynológia, vlastiveda – pohoria regiónu, zhotovenie vtáčieho kŕmidla, tvorba a recitovanie básničky o prírode,  streľba na laserovej strelnici, sadenie stromčeka. Týchto desať disciplín najlepšie zvládli a prvé miesto získali žiaci zo ZŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, tesne na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnické Bane (rozhodli až rozstrelové otázky) a na treťom mieste skončila ZŠ  Andreja Kmeťa Žarnovica. Z jednotlivcov skončila na treťom mieste Terezka Hešková zo ZŠ Štefana Moysesa Žiar nad Hronom, na druhom mieste Nikola Pavolová zo ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica (tiež až po rozstrele) a celkovým víťazom súťaže sa stal Marek Vician zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane.

Čo šepká les Svätý Anton

Čo šepká les Svätý Anton

Na otvorení i pri odovzdávaní cien nechýbali fanfáry na lesných rohoch v podaní trubačov zo SOŠL Banská Štiavnica, ktorých už mnohé roky úspešne vedie Ing. Štefan Petrikovič. Všetky deti preukázali výborné vedomosti a vyhral vlastne každý zúčastnený. Tí najlepší získali hodnotné ceny aj vďaka podpore viacerých ustanovizní a osôb, ktorí pomohli podujatie organizovať. Naše poďakovanie patrí predovšetkým autorom myšlienky, ktorí prišli s nápadom realizovať súťaž už pred piatimi rokmi a aj teraz zastupovali hlavných organizátorov – Ing. Slavomírovi Kickovi – predsedovi Obvodnej poľovníckej komory v Žiari nad Hronom a Ing. Jaroslavovi Poláčkovi – riaditeľovi OZ Lesov SR, š.p. v Žarnovici. Ďalej pri realizácii súťaže pomohli: SOŠL Banská Štiavnica, RgO SPZ v Žiari nad Hronom, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenská lesnícka komora, Mestské lesy Banská Štiavnica, Lesy Banská Belá s. r. o., mesto Banská Štiavnica, mesto Žarnovica, mesto Žiar nad Hronom, Športový klub Dynamik Nitra – Ing. Vladimír Vikor,  Molda – stavebná firma s. r. o., pán Štefan Mičura a Poľovnícka spoločnosť Šarvíz. Prírodovedná súťaž „Čo šepká les“ je krásnym príkladom dôležitej práce našich lesníkov a poľovníkov pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Veríme, že aj piaty ročník prispel k prehĺbeniu lásky detí k prírode a my v Múzeu vo Svätom Antone sme úprimne radi, že sme mohli poskytnúť pre súťaž vhodné priestory.

celkový víťaz Marek Vician vľavo  a druhé najlepšie družstvo zo ZŠ Štiavnické Bane

Celkový víťaz Marek Vician vľavo a druhé najlepšie družstvo zo ZŠ Štiavnické Bane.

autor: Ing. Marian Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone
foto: Roman Spišiak

KONIEC_CLANKU

Tags: