LOVEC | Súťaž
3343
post-template-default,single,single-post,postid-3343,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Súťaž


FOTOGRAFIA_2015

Múzeum vo Svätom Antone, Osvetová komisia Slovenského poľovníckeho zväzu a 1. prospect Doletina B. Štiavnica organizujú v rámci XXV. roč. celoslovenských poľovníckych slávností „Dní sv. Huberta” 05. – 06. 09. 2015, 20. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií

POĽOVNÍCKA FOTOGRAFIA 2015

Do súťažnej prehliadky možno prihlásiť fotografie s tématikou poľovníctva na území Slovenskej republiky – zver, poľovnícke zariadenia, poľovačky, poľovnícke strelecké súťaže, poľovnícka kynológia, poľovnícke akcie, práca s mládežou v SPZ, poľovnícke pamiatky na území Slovenska, ktoré neboli do dňa vyhlásenia výsledkov súťažnej prehliadky nikde publikované.

Propozície celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií

 • čiernobiela alebo farebná fotografia základného formátu (24×30), minimálny formát A4, prípadne väčší odvodený formát, ktorý musí byť zapaspartovaný. Fotografie menšieho formátu, ako je základný formát a taktiež nezapaspartované fotografie nebudú zaradené do súťažnej prehliadky
 • jeden autor môže zaslať maximálne tri kusy fotografií
 • každá fotografia musí byť označená názvom a menom autora
 • autor je povinný spolu s fotografiami zaslať aj úplne vyplnenú prihlášku do celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií a uhradiť do 10. 08. 2015 poštovou poukážkou na adresu múzea „vložné“ – 7 €, alebo na číslo účtu ŠP 7000068058/8180, kde v kolonke správa pre prijímateľa uvediete svoje meno. Vložné bude použité na poštovné náklady a náklady spojené s vyinštalovaním výstavy. Adresa múzea: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton, e-mail: info@msa.sk
 • fotografie bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov organizátorov a profesionálnych fotografov poľovníctva a prírody
 • porota udelí: I. cenu, II. cenu a III. cenu, Múzeum vo Sv. Antone udelí cenu Múzea vo Sv. Antone, ďalej bude udelená cena za neobyčajný poľovnícky okamih
 • organizátori si vyhradzujú právo niektorú z vyššie uvedených cien neudeliť, resp. udeliť ďalšie ceny
 • organizátori neberú zodpovednosť za prípadné vyhlásenia iných subjektov o udelení rôznych cien v rámci tejto súťažnej prehliadky fotografií
 • fotografie zaslané do súťažnej prehliadky spĺňajúce podmienky propozícií, budú vystavené v priestoroch Múzea vo Sv. Antone počas Dní sv. Huberta 05.–06. 09. 2015
 • slávnostné vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky sa uskutoční 05. 9. 2015 na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone
 • fotografie nespĺňajúce podmienky propozícií (vrátane uhradenia vložného) a neprevzaté vecné odmeny za udelené ceny budú autorom zaslané poštou na náklady autora (dobierkou)
 • uzávierka zaslania fotografií a prihlášky do celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií je 10. 08. 2015
 • zaslané fotografie do súťažnej prehliadky budú autorom vrátené najneskôr do 30. 9. 2015, ak sa s autorom organizátori nedohodnú inak

KONIEC_CLANKU

Tags: