LOVEC | Z poľovníckej knižnice
3992
post-template-default,single,single-post,postid-3992,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z poľovníckej knižnice


KNIZNICA

Poľovníctvo ako ušľachtilá činnosť človeka je nadstavbou, ktorej hybnými pákami sú prvky rozvíjajúce a formujúce duchovnú kultúru. Tá ovplyvňuje správanie každého z nás, čím sa stávame citlivejšími a jemnejšími vo vzťahu k prírode, ale i vzájomne – jeden k druhému. Keď budeme s týmto pocitom pristupovať k našej záľube, prežijeme oveľa viac krásnych zážitkov vypĺňajúcich náš život, a to je hlavným poslaním každej záujmovej aktivity.

Vychádzam z poznania, hoci mnohí to neradi priznávajú, že poľovníka robí strelectvo. Bez strelectva by sme nemohli loviť v zmysle zákona, a teda neboli poľovníkmi.

V prvom rade poľovník musí dôkladne poznať svoje zbrane, ich výkon, použiteľnosť a funkciu. Ak ich už pozná, musí vedieť s nimi narábať tak, aby ani potme nemal žiadne problémy s ich obsluhou. Inak by sa mohli stať nebezpečnými pre neho samého. To je základ, ktorý si musí osvojiť prv, než vkročí do revíru.

Vojtech Križan s úlovkom.

Vojtech Križan s úlovkom.

Ak to mám vyjadriť presne, musí vedieť, ktorá jeho zbraň sa používa na odstrel toho-ktorého druhu zveri. Musí vedieť, ako je nastrelená, akým strelivom a ktorou sériou, alebo nastrelenie sa mení so zmenou druhu streliva, a to i v tom istom kalibri. Musí poznať balistickú dráhu používaného streliva aspoň v prvých 300 m, aby nebol prekvapený neúspechom pri streľbe na rôzne vzdialenosti, hoci vie, že mieril presne. Musí vedieť, ako sa prejaví účinok používaného streliva v prípade, že prenikne telom zveri alebo ho aj opustí. Musí vedieť, že každý druh streliva mení svoju účinnosť a charakteristiku úmerne k vzdialenosti, na ktorú strieľa. Ak to preženiem, znamená to, že expanzívna či poloplášťová strela po prekonaní vzdialenosti podstatne väčšej, než na ktorú bola stavaná (laborovaná), správať pri strate rýchlosti sa môže ako celoplášťová. To isté sa môže stať aj pri jej deformácii po náraze na tvrdú prekážku zboku (plášť strely sa uzavrie).

Vojtech Križan

Vojtech Križan

Z uvádzaného textu vyplýva, že poľovník vlastní viacero zbraní, čo je samozrejmosťou. Ten, kto celý život poľoval s jedinou zbraňou a stačila mu na všetko, nikdy nebol skutočným poľovníkom. Nikdy nepoznal pocit vychutnania si strely vo vzťahu k hmotnosti zveri a nikdy ho ani nehľadal. Jemu stačilo, keď zver po výstrele padla, lebo práve to považoval za najväčší úspech. Tomuto druhu poľovníkov prichodia všetky guľovnice s kalibrom menším ako 8 mm poddimenzované a nepostačujúce na lov u nás sa vyskytujúcej ťažkej zveri. Ak mu po zásahu, i relatívne dobrom, zver ujde, hovorí o náhode. Ak sa to stane inému, kto strieľal so slabším kalibrom, tvrdí, že zbraň je slabá, lebo pri použití jeho kalibru by sa to nestalo. Tu by si však mal uvedomiť, že pokiaľ nepoľoval s inými kalibrami, nemal by ich posudzovať, a ak navyše nie je dobrým strelcom, nemal by o výkonoch zbraní hovoriť vôbec.

Poľovník musí vedieť posúdiť hmotnosť zveri, na ktorú sa chystá z konkrétnej vzdialenosti strieľať. To preto, aby sa nesprával ako slon v porceláne, na odstrel ťažkej zveri používa na väčšie vzdialenosti kalibre s ľahkými strelami a naopak, ak na menšiu zver používa silné kalibre. Práve v takýchto prípadoch sa prejaví poľovnícka vycibrenosť. Dôležité je sebaovládanie, preukazujúce sa v schopnosti vystreliť na zver nevhodným kalibrom, teda takým kalibrom, ktorý nie je v súlade s poučkou, že na zver možno strieľať iba takým strelivom, ktorého úderová energia v kpm presahuje hmotnosť strieľanej zveri v danej vzdialenosti. Ak strelivo túto podmienku nespĺňa, je v danom prípade poľovníckou nezodpovednosťou z takej zbrane hocijakého kalibru na zver vystreliť.

Puškové (i pozorovacie) ďalekohľady s veľkým zväčšením skresľujú veľkosť parožia i zveri. Čím je zväčšenie väčšie, tým väčšie je aj skreslenie – trofej sa zdá silnejšou, než v skutočnosti je. Ďalekohľady zvádzajú k streľbe na väčšie vzdialenosti, a tým dochádza k častejšiemu chybeniu zveri. Účinnosť zbraní nie je priamo úmerná zväčšeniu ďalekohľadov.

Úryvok z knihy: Poľovníctvo v kocke
Autor: Vojtech Križan

O knihe:

Kniha určená začiatočníkom aj pokročilým poľovníkom zahŕňa praktické rady, osobné zážitky a skúsenosti poľovníka telom aj dušou. Poskytuje návod na to, ako sa účelne (teoreticky aj prakticky) pripraviť na vstup do poľovného revíru, ako sa v revíri správať a ako sa stať úspešným lovcom.

Viac o knihe a možnosť výhodnej kúpy nájdete TU.

KONIEC_CLANKU

Tags: