LOVEC | Aktuality
4412
post-template-default,single,single-post,postid-4412,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


TITULKA_preukaz

V minulej časti sme si povedali, ako majú postupovať poľovníci, keď chcú nový zbrojný v rámci predĺženia platnosti. V tejto časti si povieme ako postupujú držitelia iných skupín zbrojného preukazu alebo rôznych kombinácií skupín v zbrojnom preukaze.  


Postup je v podstate rovnaký ako v prípade poľovníkov, to znamená – podanie žiadosti, zaplatenie správneho poplatku, doloženie 2 fotografií, zbrane k fyzickej kontrole, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti od svojho obvodného lekára a psychologický posudok ak je potrebný. Kto teda musí predkladať psychologický posudok a kto nie? V podstate držiteľ zbrojného preukazu musí absolvovať psychotesty aspoň raz počas neprerušeného obdobia kedy je držiteľom zbrojného preukazu. Pri skupine A zbrojného preukazu – to je nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, a skupine C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania musí držiteľ zbrojného preukazu absolvovať psychotesty vždy pri predĺžení platnosti t. j. každých 10 rokov a to aj v prípade ak jeho fyzický vek presiahol 62 rokov. Pri skupine B, D, E, F sa psychotesty vykonávajú, len ak ich držiteľ zbrojného preukazu nerobil v minulosti – t. j. v priebehu rokov 1994-1995 pri rozširovaní zbrojného preukazu alebo napr. na základe výzvy policajného zboru. Ešte jedna skupina musí absolvovať psychotesty každých 10 rokov. Sú to držitelia samonabíjacích zbraní, ktoré boli upravené alebo odvodené zo samočinných. Väčšinou sú to zbrane typu ČZ 58, klony AR 15, samopal vzor 24/26 a iné prerobené na streľbu len jednotlivými ranami. Tieto zbrane môžu mať zapísané na športové účely alebo na zberateľské účely. Ak máme kombináciu skupín, orientujeme sa podľa vyššej skupiny. Napríklad ak máme v zbrojnom preukaze vyznačené skupiny A a D – psychotesty musíme absolvovať každých 10 rokov aj keď sme ich už niekedy v minulosti robili. Vždy pri každej skupine zbrojného preukazu je nutné odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. Pri skupine A a B ide najmä o ochranu života zdravia a majetku. Pri skupine C odôvodňujeme potrebu zbrojného preukazu napríklad v súvislosti s výkonom zamestnania. Pri skupine E – držanie zbrane a streliva budú policajti vyžadovať potvrdenie športovo-streleckého klubu v ktorom sme registrovaný a pri skupine F – držanie zbrane a streliva na zberateľské účely je potrebná záznamová kniha evidencie streliva, ktorá musí byť zaevidovaná na útvare policajného zboru, ktorý nám vydal zbrojný preukaz.  

Veľmi dôležité je dodržať termín podania žiadosti na vydanie nového zbrojného preukazu. Ten je stanovený na 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu. Je lepšie keď žiadosť podáme v dostatočnom predstihu aj viac ako spomínaných 30 dní. Keby sme túto lehotu zmeškali, hrozia nám komplikácie, ktoré sme si popísali v predchádzajúcom článku.

autor: Miroslav Virguľa

KONIEC_CLANKU

Tags: