LOVEC | Trofeje
4502
post-template-default,single,single-post,postid-4502,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Trofeje


TITULKA_trofeje

Každý poľovník si chce uchovať pamiatku na svoj prvý úlovok, či to už bol diviak, jeleň, srnec alebo iný druh zveri, určite sa mu s tým spája silný citový zážitok.

Trofej z ulovenej zveri je upravená časť úlovku, prípadne celý úlovok (preparát). Trofej je pre poľovníka trvalou spomienkou a pamiatkou na poľovnícky zážitok pri pozorovaní zveri a jej love. Súčasne je dôkazom správnosti chovateľského zásahu a kvality chovu.

Za trofej sa považujú:

 • parohy jeleňov, danielov, losov, jeleňov sika, jeleníkov bielochvostých (pasrncov),
 • parožky srncov,
 • rohy muflónov,
 • rožky kamzíkov,
 • kly diviakov
 • lebky a kože mäsožravcov (medveď, vlk, rys, šakal, divá mačka, líška a jazvec).

Špeciálne druhy trofejí, ktoré sa však nemusia predkladať na chovateľské prehliadky:

 • kelce (očné zuby) jeleňov, jeleníc,
 • srsť z hrivy jeleňov, kamzičie a diviačie štetiny
 • zajačie fúzy, ktoré sa viažu do štetky.
 • krížikovitá kostička zo srdca jeleňov, tzv. „hubertka“,
 • háky z diviačice,
 • penisová kosť z veľkej šelmy,
 • bezoárové guľôčky zo žalúdka kamzíkov (aj iných prežúvavcov).

Trofeje z pernatej zvery môžu byť slučie pierka (zakrpatené letky – paletky), chvostové kosierky a „zrkadielka“ z divých káčerov. Hlucháne, tetrovy, sluky a iné vtáky sa ako trofej preparujú celé. Úprave trofejí treba venovať osobitnú pozornosť. Ošetriť trofej si môže každý poľovník sám. Úprava trofeje svedčí o jeho vzťahu k trofeji a jeho estetickom cítení.

zariadenie na čistenie trofejí

Zariadenie na čistenie trofejí

Správna úprava poľovníckych trofejí je závislá na týchto úkonoch:

 1. Odbornom stiahnutí kože z hlavy
 2. Vyvarenie
 3. Vyčistenie
 4. Odmastenie
 5. Vybielenie lebky
 6. Správne upevnenie trofeje na vkusnom štítku – podložke

Úprava trofejí PAROŽIA:

Parožie z uloveného jeleňa, daniela, srnca atď., hneď po ulovení odrežeme spolu s celou hlavou tak, aby sa nepoškodila lebečná kosť. Hlavu od krku oddeľujeme nožom pred prvým krčným stavcom. Zásadne sa to nesmie robiť sekerou alebo pílkou, aby sa neporušila zadná časť lebky. Potom treba z hlavy odstrániť kožu, svalovinu a blany. Ďalej musíme vylúpnuť oči a drôteným háčikom, upravenou trieskou, najlepšie však špeciálnym náradím povyťahujeme mozog. Lebečnú dutinu vypláchneme vodou a blany odstránime pinzetou. Pod tečúcou vodou potom odstránime z lebky krv, prípadne lebku na 3-4 dní ponoríme do hrnca s vodou, ktorú raz alebo dvakrát vymeníme. Odkrvenie možno urýchliť, keď do vlažnej vody pridáme 1% kuchynskej soli alebo draselného lúhu.

zariadenie na pílenie lebiek

Zariadenie na pílenie lebiek

Po odkrvení lebky ju treba vyvariť. Nosové, medzičeľustné a čeľustné kosti, ružice a spodnú časť parohov ovinieme obväzom, aby sa pri varení nezaniesli mastnou penou a neporušili jemné medzičeľustné kostičky. Potom lebku ponoríme do hrnca naplneného studenou vodou (podľa možnosti mäkkou) a varíme za stáleho varu pol až 1 hodinu, podľa toho, či trofej pochádza z mladého alebo starého jedinca zveri. Odporúča sa dať do vody lyžicu sódy. Pri varení musíme byť opatrní, aby sme lebku neprevarili a aby z lebky neodpadla nosová kosť. Hlavu môžeme variť aj hneď po ulovení, ešte v koži. Musíme byť však opatrnejší, pretože varenie je nerovnomerné. Varíme dovtedy až sa koža od nosových kostí začne oddeľovať.

Po vyvarení lebky treba z nej dôkladne odstrániť ostatné mäsité časti a potom ju vyčistiť ostrou kefou a mydlovou vodou. Očistenú lebku necháme na slnku dobre uschnúť, pričom ju niekoľkokrát postriekame vodou. Po vyvarení sa môže lebka, najmä starších jedincov, odmastiť v benzíne.

Lebku bielime aj tak, že ju až po ružice ponoríme do 5-10%-ného peroxidu vodíka (oxid vodičitý H2O2), pričom pracujeme opatrne, lebo je to žieravina, ktorá leptá ba i spáli kožu na prstoch alebo poškodí odev. Najlepšie je pri tejto práci použiť ochranný plášť a rukavice. Lebku necháme ponorenú 12 až 14 hodín (nádoba s lebkou má byť v tmavej miestnosti) a aspoň raz ju kontrolujeme, či ju peroxid nerozleptáva. Keď je lebka vybielená, umyjeme ju, vyčistíme kefkou a necháme na slnku uschnúť.

bieliaci prášok na trofej

Bieliaci prášok na trofej

Iný spôsob bielenia spočíva v tom, že lebka bez spodnej čeľuste sa obalí vatou tak, aby dobre priliehala k jej kostiam (okrem zubov a ružíc). Potom sa lebka vloží do nádoby a poleje peroxidom tak, aby ním vata dobre nasiakla. Navlhčené parožie sa odloží na 2 až 3 dni do tmavej miestnosti. Keď vata trocha uschne, znova sa dôkladne navlhčí peroxidom.

bieliaca pasta na trofej

Bieliaca pasta na trofej

Po skončení bielenia odstránime z lebky vatu, lebku v studenej vode opláchneme a vysušíme na slnku. Aby vybielená lebka nepohlcovala prach, môžeme ju natrieť kriedovým práškom rozpusteným v technickom liehu a vyleštíme jeleňou kožou. Takto upravenú lebku upevníme  na štítok. Spodnú čeľusť z trofeje uchovajme aspoň do predloženia na chovateľskú prehliadku trofejí, na ktorú je poľovník každoročne povinný predložiť svoje trofeje.

Úprava trofejí ROHOVATÁ ZVER:

Technika úpravy je odlišná od úpravy lebky parohatej zveri. Roho zveri nie sú zrastené s lebkou ako je to u parohatej zveri. Sú duté a narastené na rohových kostiach, od ktorých sa vyvarením a sparením dajú ľahko oddeliť, stiahnuť a vyčistiť. Pred vyváraním ovinieme rohy plátnom a pripevníme ho motúzom, aby sa počas vyvárania nezaniesli mastnotou a neporušila sa farba tuľajky. Tuľajky po stiahnutí vyčistíme, lebku varíme ďalej. Po vyvarení lebky nasadíme tuľajky opäť na rohové kosti, ktoré vopred ovinieme jemným tenkým papierom, aby sa tuľajky neuvoľnili.

Úprava trofejí DIVIAK – KLY:

Pri úprave a vyberaní klov postupujeme tak, že asi 15cm od vyčnievajúcich klov kolmým rezom odpílime časť dolnej čeľuste. Nikdy pritom nepoužívame sekeru či hrubšiu pílku, lebo tak by sa mohli porušiť dolné konce klov. Na hornej čeľusti urobíme rez len asi 8 cm od vyčnievajúcich klov. Z kosti odstránime kožu a svalovinu a s klami ich ponoríme do studenej vody a začneme pomaly variť dovtedy, kým sa neuvoľnia tak, aby sme ich mohli vytiahnúť. Z vytiahnutých klov drôteným háčikom vyberieme obsah drene a dosucha ich vyutierame a vyčistíme. Potom ich na tmavom mieste necháme pomaly vychladnúť. Dutiny v kloch vyplníme roztopeným parafínom, včelím voskom alebo epoxidovým lepidlom.

Diviačie kly nikdy nebielime v peroxide ani iným spôsobom, pretože prirodzené zafarbenie, ktoré získali vzájomným obrusovaním len zvýrazňujú ich prirodzenú krásu.

Úprava trofejí ŠELMY:

Sú to prevažne lebky a kože a to najmä z medveďa, vlka, rysa, divej mačky, jazveca a líšky. Z ich koží sa zhotovujú predložky alebo závesy na steny. Dobre očistené a odmastené lebky ponárame (neobalené vatou) do 10-percentného peroxidu vodíka na 4-6 hodín podľa veľkosti a odhadu veku lebky. Takto kriedovo vybielené a upravené ich pripevňujeme na podložky a zavesíme na stenu alebo odložíme do vitríny.

Kože z veľkej a malej zveri musíme odborne stiahnuť čo najskôr po ulovení, aby s nezaparili. Krvavé miesta na odratej koži čistíme studenou vodou bez prísad. Po očistení do vnútornej strany kože vtierame kuchynskú soľ alebo nadrobno potlčený kamenec, čím sa predbežne konzervuje. Najlepšie je však vyčistenie kožiek zveriť skúsenému preparátorovi, ktorý ju môže podšiť zeleným súknom, čím získame peknú trofej ako predložku.

Spracovala: Ing. Jana Virguľová
Zdroj: SPZ

Foto: www.huntingland.sk

Pomôcky a prípravky na spracovanie trofejí si môžete zakúpiť na:
www.huntingland.sk/Uprava_trofeji

KONIEC_CLANKU

Tags: