LOVEC | AKTUALITY
5025
post-template-default,single,single-post,postid-5025,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

AKTUALITY


TITULKA_LEGISLATIVA

Asi každý normálny zmýšľajúci človek po zhliadnutí nadpisu článku vytuší, že kombinácia alkoholu a zbrane dokopy nejde. Alkoholom opojený človek má spomalené reflexy,  uvoľnené vôľové zábrany, motoricky neovláda svoje telo…  Keď si uvedomíme silu strelných zbraní v spojení so spomínaným stavom alkoholového opojenia, veľmi rýchlo sa môže privodiť nešťastie. Práve preto je požívanie alkoholu pri manipulácii so zbraňou zakázané. Poďme sa pozrieť ako je vnímaná problematika požívania alkoholu pri manipulácii so zbraňou v zákone a zbraniach a strelive.

Zákon o zbraniach a strelive presne definuje zákazy, ktoré má držiteľ zbrojného preukazu. Držiteľ zbrojného preukazu nesmie mať pri sebe zbraň alebo strelivo, alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby. Manipuláciou so zbraňou alebo strelivom sa rozumie akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy. To znamená, že aj keď máme zbraň v puzdre v aute, alebo v kufri automobilu manipulujeme so zbraňou.

Aký je postup polície v prípade, že držiteľ zbrojného preukazu, ktorý manipuluje so  zbraňou vykoná dychovú skúšku na zistenie prítomnosti množstva alkoholu v krvi s pozitívnym výsledkom tzn. že nafúka?  Predstavme si situáciu, že poľovník sa z úspešnej poľovačky vracia v dobrej nálade „posilnený“ alkoholom a má pri sebe svoju obľúbenú pomocníčku flintičku. Zastaví ho policajná hliadka a po kontrole dokladov bude vyzvaný na podrobenie sa dychovej skúšky. Samozrejme prístroj ukáže určité promile alkoholu v krvi poľovníka. Policajti mu na mieste zaistia zbraň, zbrojný preukaz a vytlačia výsledok dychovej skúšky. Následne spracujú správu o výsledku objasňovania priestupku a spolu so zbraňou a dokladmi zašlú na príslušné oddelenie evidencie zbraní a streliva, podľa miesta trvalého pobytu poľovníka. Policajti z oddelenia zbraní a streliva poľovníka predvolajú a prejednajú priestupok. Za priestupok, kde poľovník je pri manipulácii so zbraňou pod vplyvom alkoholu možno uložiť pokutu do výšky 1659 Eur. Aj keď by boli policajti z oddelenia zbraní akokoľvek zhovievavý a uložili priestupcovi pokutu čo i len 10 Eur, priestupca automaticky stráca podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti uvedenú v zákone o zbraniach a strelive. Na základe uvedeného policajti z oddelenia zbraní a streliva začnú konanie o odňatí zbrojného preukazu z dôvodu straty podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Poľovník teda príde o zbrojný preukaz a zároveň o zbrane, ktorých je majiteľom musí uložiť do úschovy policajného zboru, alebo musí ich previesť na inú osobu, ktorá spĺňa podmienky na ich držanie. Treba si uvedomiť, že pri podmienkach bezúhonnosti a spoľahlivosti držiteľa zbrojného preukazu je taxatívne dané, že držiteľ zbrojného preukazu nesmie byť posledné dva roky uznaný vinným okrem iného aj už zo spomínaného priestupku. To znamená, že žiadosť o vydanie zbrojného preukazu si môže podať najskôr o dva roky po tom ako bude právoplatne prejednaný za priestupok. V tomto prípade neexistuje žiadny štatút odpustenia lehoty, alebo ako sa niektorí poľovníci mylne domnievajú odpustenie polovice “trestu“ podobne ako je to v súvislosti s vodičským preukazom.

Každý z nás určite pozná niekoho, komu bol zobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu a komu ho po určitom čase vrátili. Keď však poľovníkovi zoberú jeho obľúbenú vášeň, má presne dva roky na to aby „vytriezvel“ a pristupoval zodpovednejšie k svojej pomocníčke flintičke, ktorá mu mnohokrát zabezpečila kapitálne úlovky.

autor: Miroslav Virguľa
foto: archív

KONIEC_CLANKU

Tags: