LOVEC | Aktuality
5199
post-template-default,single,single-post,postid-5199,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality

TITULKA_AKTUALITY


Vážený pán Ing. Tibor Lebocký  – prezident SPK.                              

Tento list som sa rozhodol Vám napísať dnes, 17. Novembra 2015. Je to deň, keď si všetci občania nášho štátu pripomínajú výročie nežnej revolúcie, výročie pádu komunizmu v našom štáte. Bohužiaľ, uvedomujeme si, že to nie je celkom pravda. Budem sa zamýšľať ako poľovník, ktorý má rád prírodu, starostlivosť o ňu , starostlivosť o našu zver a ktorý sa rád stretáva s priateľmi poľovníkmi.

Poľovníkom som sa stal už ako študent na VŠP v Nitre r. 1977, preto si myslím, že za toto obdobie sa môžem vyjadriť, aký mám názor na naše poľovníctvo. Spomínam si na časy, keď sme strieľali stovky bažantov a zajacov, keď naše poľné revíry boli plné malej zveri, ale aj lesné revíry boli zazverené a drvivá väčšina poľovníkov vykonávala túto záujmovú činnosť s láskou k prírode a poľovnej zveri. Platili iné podmienky pre výkon práva poľovníctva, bolo tzv. ľudové poľovníctvo.  

Ale aj si spomínam, kto mohol poľovať s guľovou zbraňou. Vybraní jedinci, preverení a hlavne členovia KSS. Na začiatku každej poľovníckej schôdze zasadala tzv. stranícka skupina a ostatní sme čakali vonku na to, ako sa dohodnú a to sa potom schválilo a platilo. Určite si na to spomínate aj Vy, len z druhej strany ako ja…

Prišla iná situácia, aj v našom poľovníctve. Postupne sa menili aj pravidlá pre výkon práva poľovníctva. Začalo sa komercionalizovať, hlavne s pomocou Štátnych lesov. V r.1993 prišla novela zákona o poľovníctve, ktorá zrušila monopol SPZ. To znamenalo, že kto chcel poľovať, nemusel byť už členom SPZ. Začali vznikať nové poľovnícke organizácie, problém bol iba v tom, že povinné poistenie pre výkon práva poľovníctva zabezpečoval SPZ. Preto mnoho poľovníkov, ktorí si založili nové PO, sa stalo z dôvodu poistenia aj členmi aj SPZ. Vznikla PO SLOS Pribina Nitra, ktorá zabezpečuje pre svojich členov zákonné poistenie. Len táto sa stala pre SPZ triednym  nepriateľom. Postupne sa presadzovalo vlastníctvo poľovných pozemkov na výkon práva poľovníctva, aj keď doteraz nie je tento vzťah vyriešený a veľa vlastníkov pôdy nevykonáva výkon práva poľovníctva.

Poľovníctvo na Slovensku riadil SPZ, ktorý vykonával väčšinu činností spojených s výkonom práva poľovníctva. Po zmene zákona o poľovníctve, veľa poľovníkov odmietalo túto organizáciu, ktorá sa ani doteraz nestala demokratickou organizáciou a veľa krát musíme konštatovať, že tu funguje stále „komunistický systém riadenia“. Ale nejdem tu hodnotiť SPZ, už veľa rokov nie som jeho členom. 

Skupina vrcholových funkcionárov SPZ prestávala mať postupne vplyv na poľovníctvo a to sa im nepáčilo.  Začali sa meniť niektoré dobré veci, postupne sa zvyšovalo nájomné za poľovné revíry, podmienky na prenájom a začala sa v našom poľovníctve prejavovať politika, použijem výraz špinavá politika. Revíry sa začali prenajímať skupinám, ktoré mali politické krytie a začali sa tu točiť veľké peniaze. Keď niektoré poľovné revíry získali rôzne skupiny, ktoré ich predávali ďalej. Mnoho obyčajných poľovníkov prišlo o možnosť poľovať. Musím konštatovať, že všetko sa dialo s vedomým politikov, ale aj funkcionárov nášho poľovníctva. Do vedenia slovenského poľovníctva sa postupne dostali ľudia, ktorí sa poľovníctvu nerozumeli a išlo im len o moc a peniaze. Dokonca aj do vedenia poľovníctva sa dostali ľudia, ktorí boli poľovníkmi iba niekoľko dní….ale mali moc ako úradníci vo vrcholovej štátnej správe.

SPZ mal a má stále veľký vplyv na situáciu v našom poľovníctve. So svojimi poslušnými štruktúrami tu stále riadi naše poľovníctvo.

Vrcholom zmien v našom poľovníctve bol r.2009, keď bol prijatý zákon č.274/2009 o poľovníctve. Naše poľovníctvo potrebovalo nový zákon, ale nikde sa nehovorilo o vzniku SPK. Táto organizácia bola pripravená štruktúrami SPZ a cez svojich poslušných úradníkov veľmi zaujímavo zapracovaná do nového zákona. Tým, že SPK bude riadiť poľovníctvo, bolo to pekne napísané a naletelo tomu aj veľa poslancov NR SR, dokonca ústavná väčšina, čim radi argumentujete. Ale už neboli informovaní o tom, čo bude nasledovať. Dá sa to nazvať aj ako podvod na poslancoch, to opakujem slová niektorých poslancov, ktorí nemali informácie, ako bude fungovať SPK. A to sme pocítili všetci dole. Všetci,  ktorí sme nemali žiadnu možnosť vyjadriť sa k pripravovanému zákonu, pripomienkovať ho. Dostali sme všetko hotové, schválené. Už na samom začiatku boli porušované pravidlá tým, že na tzv. stretnutie všetkých držiteľov PL  po okresoch neboli pozvaní všetci poľovníci a hlavne takí, ktorí mohli mať iný názor. Všetko v organizácií SPZ. Vrcholom všetkého bol tzv. ustanovujúci snem SPK, kde všetci  funkcionári SPZ z okresov poslušne schválili všetko, čo dostali na papieri… Tvrdý komunizmus.  

Pán prezident, Ing. Lebocký môžete nám odpovedať na otázku koľko zástupcov iných PO sa zúčastňuje snemov SPK ??? Alebo stále iba zástupcovia SPZ a ich organizačných jednotiek??? Bez právnej subjektivity pred zákonom, právna subjektivita  PZ je iba v zmysle stanov organizácie. SPK združuje PO, na Slovensku ich je cca 960. Sú malé, ale všetky musia platiť do SPK, tak aké majú zastúpenie?? Kladiem si otázku, je činnosť vedenia SPK v súlade zo zákonom? Sú prijaté uznesenia platné?? Pokiaľ rieši všetko SPK iba s  SPZ, tak netreba iné PO. V okrese Topoľčany tento rok pozvali prvý krát na zasadnutie OPK aj zástupcov iných PO, vraj spravili novinku. Žiadnu novinku. Myslím, že porušovali zákon. Boli doterajšie rozhodnutia OPK Topoľčany počas štyroch rokov platné?? Doteraz spochybňujeme úlohu SPZ, pretože táto organizácia nezaregistrovala v r.2010 SPZ ako celok, ale organizačnú zložku, tzv. ústredie. 

Zaviedli sa poplatky za každého poľovníka na ústredie SPK, tzv. členské príspevky za revíry, spoplatnila sa kompletná činnosť v poľovníctve. Každý poľovník platí poplatok na ústredie 3 EUR a aj cez členský  príspevok do OPK, z ktorého ide 20 % zase na ústredie.   Funkcionári SPZ sú zároveň aj funkcionármi SPK. Vytvorila sa skupina zamestnancov SPK, v počte 59 OPK. Celkom slušná skupina, ktorú platíme my všetci. Vraj SPK plní sociálny program. Nemáme záujem, podporovať takúto činnosť. Každý rok sa stretnú funkcionári OPK, prezídia, na tzv. snemoch SPK, kde poslušne všetko schvália, rozhodnú a sami seba skontrolujú. O poslušnosti delegátov snemov hovorí  vytváranie rôznych funkcií vo vedení SPK, ktoré poslušne schvália. A takto to funguje aj dole na OPK. Už som písal o konferencií v TO, všetko napísané na papieri, diskusia obmedzená na 5 min a všetko schválené. Funkcionári, ktorí sa zúčastňujú na týchto zasadnutiach nereprezentujú názory obyčajných poľovníkov. V našom poľovníctve vládne strach, strach vyjadriť verejne svoj názor a nesúhlas s týmto stavom vyjadrujú poľovníci na stretnutiach na poľovačkách, brigádach a podobne. Ale keď majú vyjadriť svoj názor verejne, tak je to pre mnohých problém. O tomto dobre viete aj Vy p. Ing. Lebocký a preto to všetko funguje tak, ako funguje.  Máte dobrý pocit byť na čele takej organizácie?  

SPK tu funguje už 5 rokov. Pred dvomi rokmi sa vyjadril p. minister, že vraj to tu funguje už tri roky a asi je to dobre. Ale my obyčajní poľovníci to vidíme inak. Načo nám je SPK? Pred r.2010 tu nebola a nikomu nechýbala. Každý rok pošlú poľovníci do SPK cca 1 500 000 až 1 700 000 EUR. To sú náklady na poľovníctvo, ktoré platí 60 000 občanov tohto štátu.  Nebije sa to nejako s vašou stranou Smer, ktorú zastupujete v parlamente? V minulosti bol náš parlament upozorňovaný na vytváranie a schvaľovanie zákonov pre určité záujmové skupiny. Myslím, že toto je jasný príklad. Na zasadnutí prezídia v Trnovci, kde som sa zúčastnil, kde bol bod programu vylúčenie SLOS Pribina z SPK, ste sa vyjadril, že SPK vzniklo aj preto, lebo je veľa zveri a poľovníci majú veľké príjmy z poľovníctva. Preto je vraj treba tieto peniaze vyzberať a znovu investovať do poľovníctva cez SPK. Len to nejako nepociťujeme. Som členom PO bez revíru a každý rok platíme do OPK 30.-EUR a za každého člena 3.-EUR, spolu je to suma 63 EUR. Zatiaľ sme nepocítili žiadne rozdelenie smerom dole. Každý rok posielame povinné poplatky stále iba jedným smerom, na OPK a ústredie SPK. Na poslednej konferencií  OPK v Topoľčanoch bol konštatovaný stav na účte cca 60 000.- EUR.  Na čo sa vyberajú tieto prostriedky? Na čo slúžia? Komu? Na to aby si niektorí funkcionári SPK od ústredia až dole tieto peniaze užívali??? Keď sme poslali výzvu poslancom NR SR v mene 99% nespokojných slovenských poľovníkov, tak ste vyjadrili veľký nesúhlas. Vraj kto nám dal právo takto vystupovať? Odpovedal som vám, aké percento slovenských poľovníkov vám dalo právo vytvoriť organizáciu SPK, tak ako ste vytvorili?? Argument, že to bol vládny návrh neobstojí, pretože všetci dobre poznáme prepojenia úradníkov na MPaRV s funkcionármi SPZ=SPK.  Stačia mená z minulosti p.Lipku, Dr.Puškáča a pod. Nestretol som jediného poľovníka, ktorý by súhlasil s takouto organizáciou ako funguje SPK. Už aj funkcionári OPK sa hlásia k názoru, že komora je zbytočná. Na našom stretnutí s prezídiom SPK nám tiež bola vyjadrená podpora, bohužiaľ nie verejne. Niektorí poslanci Smeru nesúhlasia s takouto organizáciou, len stranícka disciplína im nedovolí vyjadriť svoj názor. Aj vy ste sa vyjadrili,  koľko úsilia vás stálo zmarenie hlasovania v NR SR,  kde nám chýbali iba dva hlasy na zrušenie povinného členstva v SPK. O potrebe existencie SPK hovorí aj názor uznávaného odborníka  na  poľovníctvo, predsedu  OPK, ktorý sa vyjadril. „Ak by nebola komora povinná, z večera do rána by sa nám rozpadla“. 

Prečo sa predlžujú poľovné lístky? Nikde v okolitých štátoch to nefunguje. V minulosti keď boli v PL zapísané zbrane, malo to význam. Teraz má každá zbraň presnú evidenciu na polícií. Prečo sa zvýšil poplatok o 100 %?  Ide tu iba o peniaze, nič iné.

Naše stanovisko k činnosti tzv. zastrešujúcej organizácií  sme už viackrát vyjadrili. Nemáme problém o takejto organizácií diskutovať, ale SPK mala vzniknúť zdola. Podporíme organizáciu pre všetkých poľovníkov, ktorá bude pre nás prospešná, transparentná a dobrovoľná. Ale SPK taká nie je!!!

Nepotrebujeme žiadnu povinnú SPK, nepotrebujeme žiadne predlžovanie PL, potrebujeme  poriadny zákon o poľovníctve s jasnými pravidlami v prospech všetkých normálnych poľovníkov a nie iba pre úzku skupinu bossov slovenského poľovníctva, ktorých bohužiaľ reprezentujete.

p. Ing. Lebocký, opakujem tu veci, ktoré sú každému známe a o ktorých už hovoríme 5 rokov. Všetci čakáme na rozhodnutie ÚS, vo veci povinného členstva. Ale to čo sa deje v SPK teraz,  nás už nemôže nechať ľahostajnými.  Na poslednom sneme SPK sa vraj schvaľoval rozpočet na r.2015, je to naozaj pravda?? V novembri? Máme vážne podozrenie o tom, ako sa nakladaná s finančnými prostriedkami SPK.

Preto Vás žiadam  ako člen SPK,  ako  člen PO  Polmex Jacovce , ktorá je členom SPK o odpoveď na nasledujúce otázky:

prečo nie sú na stránkach  OPK ústredia SPK  zverejňované  kompletné informácie o činnosti?
Zápisnice zo snemov?
Zápisnice zo zasadnutia prezídia?
Zápisnice zo zasadnutí OPK, predsedníctva?
Informácia o sume vybraných finančných prostriedkov za jednotlivé OPK, ústredia SPK.
Informácie o použití finančných prostriedkov,  odmenách všetkých zamestnancov či už v OPK alebo ústredia.
Aké sú náklady na činnosť  SPK- ústredie, mzdy, nájmy, služobné cesty, rôzne akcie, akým prínosom  pre SPK  sú napr. zahraničné cesty p. Šubu, p. Supekovej a ostaných…
Žiadam Vás o zverejnenie zmluvy s firmou Toyota, AGROTRADE GROUP – Isuzu. Odkedy je v predmete činnosti SPK sprostredkovanie predaja automobilov?
Ako funguje vzťah ústredie SPK –  ústredie SPZ?
S ktorými  ďalšími  právnickými subjektami spolupracuje SPK ?
Nepokladáme za správne ani zlúčenie funkcie prezidenta a ani riaditeľa SPK s tou istou funkciou v SPZ.

Vážený pán, prezident Ing. Lebocký,  žiadam vás nie len o odpovede na otázky, ale aj to, aby všetky tieto  informácie o činnosti SPK boli transparentne  zverejnené na stránkach SPK.               

S pozdravom – Ing. Peter Cagala – Poľovnícka spoločnosť POLMEX Jacovce

KONIEC_CLANKU

Tags: