LOVEC | Aktuality
5423
post-template-default,single,single-post,postid-5423,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


TITULKA_FOREST_EUROP

Forest_Europe_Logo

(Bratislava, 1. januára 2016) – FOREST EUROPE je najvyšším politickým spoločenstvom európskych ministrov zodpovedným za agendu lesov, ktorého hlavným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a  prijímanie rozhodnutí o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Slovenská republika je jednou z piatich krajín, ktoré sú členmi hlavného koordinačného výboru a jednou z dvoch krajín, ktoré procesu predsedajú. Od januára 2016 bude sekretariát FOREST EUROPE, tzv. Liaison Unit umiestnený práve na Slovensku, čím sa jeho úloha a postavenie v tejto súvislosti umocní na obdobie nasledujúcich štyroch až piatich rokov.

winter-1086587_1280

Okrem možnosti významne ovplyvňovať celý ministerský proces sa bude môcť výraznou mierou podieľať na tvorbe európskej lesníckej politiky. Infraštruktúru pre Liaison Unit Bratislava poskytuje Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene, kde sú umiestnené taktiež všetky lesnícke inštitúcie a intelektuálny potenciál, teda experti, ktorí v úzkej koordinácii s pracovníkmi ministerstva tvoria a koordinujú celú agendu paneurópskeho procesu FOREST EUROPE.

slovakia-959213_1280

V druhom polroku 2016 bude Slovenská republika predsedať aj Rade Európskej únie, čím získa ďalšiu jedinečnú možnosť ovplyvňovať európsku (medzinárodnú) politiku o lesoch.

zdroj: www.mpsr.sk
foto: archív

KONIEC_CLANKU1

Tags: