LOVEC | Strelectvo a balistika
5953
post-template-default,single,single-post,postid-5953,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Strelectvo a balistika


TITULKA_NABOJNICE

Určite sa medzi Vami nájdu aj takí, ktorí si doma prebíjajú náboje, alebo to aspoň raz skúsili. Pre priblíženie a ozrejmenie tejto problematiky Vám poskytneme potrebné informácie o základnej zložke každej nábojnice – strelný prach.

PRACH (1)

Je potrebné si uvedomiť, od čoho závisí kvalita, presnosť a spoľahlivosť náboja. Je to predovšetkým kvalitne a presne vyrobená strela, ale dôležitú úlohu zohráva aj obsah nábojnice – prach. Práve prachová náplň vo veľkej miere ovplyvňuje balistické vlastnosti, ktoré očakávame od náboja. Účinok pri výstrele je v tom, že je schopná premeniť energiu vzniknutú počas horenia prachovej náplne na pohybovú energiu samotnej strely.  Súčasne sa tvoria plyny s vysokou teplotou až do 2 500oCelzia a vysokým tlakom 100 – 600 MPa, ktorými sa strela urýchľuje vo veľmi krátkom čase 1 – 10 ms na rýchlosť až 1000 m.s -1.

PRACH (3)

PRACHOVÁ NÁPLŇ

Medzi najstaršie druhy prachovej náplne patrí čierny prach, vyrobený ako zmes liadku (dusičnanu draselného), síry a drevného uhlia. Dnes ho už nahradili bezdýmne druhy prachu. Medzi hlavné dôvody patril hlavne polovičný výkon čierneho prachu v porovnaní s bezdýmnym alebo tiež vznik hustého dymu pri výstrele. Čierny prach sa dnes využíva už iba ako náplň do perkusných alebo historických zbraní. Bezdýmne prachy sú látky rôzneho zloženia, tvaru a rozmerov. Ich horením sa uvoľňujú plyny s vysokým tlakom a teplotou a sú preto používané k pohonu striel. Musia energiu uvoľňovať tak, aby zabezpečila správnu a bezpečnú funkciu zbrane.

PRACH (4)

Bezdýmne prachy môžeme rozdeliť podľa zloženia na:

  • Nitrocelulózové / jednozložkové (napr. LOVEX rady S)
  • Nitroglycerínové / dvojzložkové (napr. LOVEX rady D)
  • Diglykolové

Do ručných zbraní a pre lovecké náboje sú najlepšie nitrocelulózové prachy v tvare drobných doštičiek, guľôčok alebo trubičiek. V pištoľových, brokových a guľových nábojoch nachádza uplatnenie tiež sférický prach, ktorého základom je nitrocelulóza s malým prídavkom nitroglycerínu, (s týmto prachom sa môžeme stretnúť aj ako s guľôčkovým).

PRACH (8)

Podľa vývinu splodín môžeme prachy rozdeliť na:

  • Degresívne
  • Progresívne
  • Neutrálne

Degresívne prachy v priebehu horenia postupne zmenšujú vývin plodín horenia, pri progresívnych prachoch dochádza počas horenia k rýchlejšiemu vývinu splodín. Pri neutrálnych prachoch je vývin splodín horenia konštantný.

PRACH (7)

STABILITA PRACHU

Bezpečnosť prachov a ich balistické vlastnosti majú do určitej miery vplyv na stabilitu prachu. Je potrebné mať na pamäti, že prach môže meniť fyzikálne a chemické vlastnosti, čím sa môže stať za určitých okolností nestabilným. Použitím takéhoto prachu sa kvalita náboja môže znížiť do takej miery, že bude ohrozený nielen samotný výsledok streľby, ale aj zbraň a v najhoršom prípade vlastná bezpečnosť. Náhle zvýšenie maximálneho tlaku pri výstrele v dôsledku nestabilnej prachovej náplne môže spôsobiť trvalú deformáciu hlavne, v niektorých prípadoch aj jej roztrhnutie.

Preto obsahujú prachové náplne stabilizátory pre zvýšenie stability (difenylamín, vazelína, kalafuna, gáfor), ktoré do určitej miery spomaľujú proces znižovania stability.

Je potrebné dávať pozor a dodržiavať podmienky skladovania prachu. Optimálna teplota pre skladovanie sa pohybuje od 15 do 25oC.

Bezdýmne prachy obsahujú tieto stabilizátory a počas skladovania majú aj vhodné podmienky, avšak nie je celkom možné vylúčiť zníženie ich stability. Preto práve sledovanie stability prachov je dôležitou ochranou z hľadiska bezpečnosti pred vznikom nežiadúcich udalostí, ako aj prevencie pred nežiaducimi a negatívnymi výsledkami streľby.

Na špecializovaných pracoviskách pri tepelných skúškach je prach vystavený urýchlenému starnutiu za vyššej teploty, ako je bežná teplota skladovania. Po krátkom čase temperácie sa vyhodnotí stupeň degradácie prachu na základe uvoľnených oxidov dusíka. Rozsah teplôt na posúdenie stability sa pohybuje v rozmedzí 70 – 132oC.

PRACH (6)

Konečný spotrebiteľ však nemá možnosť posúdiť prach pri jeho nákupe a preto sa musí spoliehať na kvalitu samotného výrobku. Ešte dôležitejšie je vybrať si ten správny typ náplne, či už guľôčkovú, doštičkovú alebo trubičkovú s určitou veľkosťou zrna. Ak máme správny typ prachu, ďalšou dôležitou podmienkou pri laborácii je jeho hmotnosť, ktorá musí byť v každom náboji rovnaká s presnosťou ±,01 g! Množstvo prachu do náboja môžeme merať aj objemovo pomocou odmerky. Takýto spôsob uprednostňuje sériová výroba nábojov, kde sa náboje laborujú pri teplote +20 oC a vlhkosti prostredia 50 – 80 %. Výrobca vykonáva skúšky všetkých komponentov, hotových nábojov, ale aj každej vyrobenej prachovej náplne kvôli zhode balistických vlastností. Takáto kontrola je však v domácich podmienkach nemožná.

Nesmieme však podceniť ani spôsob uskladnenia nábojov. Náboje využívané prevažne na lovecké účely sa spotrebúvajú postupne, nie naraz. Preto je potrebné ich uskladniť, najlepšie na suchom mieste pri teplote 15 až 25 oC. Je dôležité náboje nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu, alebo dažďu.

Medzi najpoužívanejšie strelné prachy u nás sa radí značka LOVEX. Je to hlavne pomer ceny a dostupnosti strelného prachu. Pre bežné lovecké účely je však postačujúci. Cenovo sa tento prach pohybuje od 35 € vyššie.  Športoví strelci uprednostňujú skôr známe svetové značky strelných prachov ako sú napr. NORMA, ReloadSwissRS, Vihta Vuori. Cenovo sa tieto značky pohybujú od 60 €.

PRACH (5)

Odporúčanie LOVCA:

Medzi najpoužívanejšie kalibre určené na lov sú od 7 do 8 mm. Pre daný kaliber zbrane je cenovo najideálnejší prach značky LOVEX S060, z rádovo kvalitnejších značiek je najpoužívanejší prach NORMA 203-B. Je však na každom z nás, aký prach si zvolí v pomere ceny a kvality.

Tým, ktorých sme inšpirovali prebíjaním a výrobou vlastných nábojov prajeme veľa presných zásahov a zároveň šikovnosť a značnú dávku trpezlivosti pri prebíjaní. Následok nenechá na seba dlho čakať a dostaví sa pocit hrdosti a uspokojenia pri prvom úlovku z vlastne vyrobeného náboja.

autor: Bc. Martin Sedlák
zdroj: Zbrane, strelci a lovci
foto: autor

KONIEC_CLANKU1

Tags: