LOVEC | Zo sveta
5588
post-template-default,single,single-post,postid-5588,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Zo sveta


TITULKA_parohy

Podrobný výskum zvýšenej lámavosti jelenieho parožia ukázal, že jej najväčšou príčinou je zrejme strata mangánu, ktorá spôsobuje menšiu naviazanosť vápnika ku kostiam. Toto poznanie dáva nový pohľad na vysvetlenie príčin vzniku osteoporózy, a naznačuje spojitosť s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Oznámil to šesťčlenný španielsky tím, ktorý viedol Tomas Landete-Castillejos z Universidad de  Castilla-La Mancha v Ciudad Real.

Pri výskume príčin anomálnej lámavosti jeleních parohov dospeli k záveru, že prvotná príčina osteoporózy nesúvisí priamo s nedostatkom vápnika v kostiach, ale s nedostatkom minerálu, ktorý je zásadne dôležitý pre pohlcovanie vápnika kosťami. Konkrétne mangánu.

„Predošlé skúmanie jeleních parohov potvrdilo, že k pohlcovaniu vápnika je nevyhnutne potrebný mangán. Ak nemá ľudské telo dostatočný príjem mangánu, alebo je z rôznych príčin odbúraný z kostí do ostatných orgánov, ktoré ho ku svojej správnej funkcii vyžadujú, napríklad do mozgu, paralelne odčerpávaný vápnik sa následne znovu nevstrebe a je vylúčený z tela v moči,“ povedal Tomas Landete-Castillejos.

Keďže týmto zistením sa ukazuje úbytok vápnika ako dôsledok a nie pôvodca ochorenia, považuje to Tomas Landete-Castillejos za úplne iný smer v oblasti výskumu osteoporózy. Prudký nárast výskytu zvýšenej lámavosti jelenieho parožia v roku 2005, ktorý pozorovali poľovníci v Španielsku, bol spočiatku iniciáciou výskumu.

Ukázalo sa, že práve nedostatok mangánu v zmenenej jelenej strave zapríčinil odbúravanie vápnika a následnú lámavosť parožia. V Španielsku bola totiž v roku 2005 mimoriadne tuhá zima. Rastlinstvo na tento extrém zareagovalo znížením obsahu mangánu vo svojich tkanivách.

„Parohy jeleňom rastú vďaka presunu 20 percent vápnika z ich kostier. Videli sme tak, že zoslabnutie parohov nezapríčinil nedostatok vápnika, ale nedostatok magnánu. Bolo to takmer akoby chýbalo lepidlo, držiace parohy pokope,“ objasnil Tomás Landete-Castillejos.

Pre ľudský organizmus platí, že mangán je odčerpávaný z kostí, ak ho najdôležitejšie orgány, ako je mozog, zaznamenajú jeho úbytok. Vyčerpanie takéhoto životne dôležitého minerálu spôsobuje vážne nemoci ako sú Alzheimerova, Parkinsonova a starobná demencia. Tento poznatok je overený na 113 pacientoch z nemocnice Hellin v Albacete (Španielsko), ktorí v rokoch 2008 a 2009 podstúpili chirurgickú liečbu osteoporózy a osteoartritídy (opotrebovanie chrupavky v kĺboch) práve v tejto nemocnici.

Tím vedcov zistil, že asi dve pätiny pacientov operovaných na osteoporózu trpelo určitou mozgovou poruchou, kým z pacientov s osteoartritídou ani jeden. A že tento výskyt práve takejto anomálie stúpal úmerne s vekom. Nedostatok mangánu tak môže byť príčinou ochorení kostí, ako aj, už spomenutých neurodegeneratívnych chorôb.

Výskum potkanov, u ktorých bola zámerne vyvolaná Alzheimerova choroba prostredníctvom otravy hliníkom, ukázal, že stupeň závažnosti ochorenia stúpa s úbytkom mangánu v kostiach. Spojitosť s Parkinsonovou chorobou tu spočíva vo fakte, že v astrocytoch, čo sú mozgové bunky, ktoré podporujú neuróny, pôsobia enzýmy, vyžadujúce mangán.

Tomás Landete-Castillejos s kolegami uverejnil tieto poznatky v časopise Frontiers in Bioscience.

KONIEC_CLANKU1

Tags: