LOVEC | Z našich lesov
5691
post-template-default,single,single-post,postid-5691,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z našich lesov


TITULKA_MED

Včela je spoľahlivá a nevyrobí zlý med. Zato ľudia chcú na mede zarobiť preto je dnes v Európe bežné, že sa miešajú medy z rôznych krajín a svetadielov.

Počas svojho veľmi krátkeho života včela nazbiera niekoľko tisícok kvapiek nektáru, z ktorých vyrobí len 7 gramov medu. Aby ich nazbierala, musí nalietať z kvetu na kvet a späť do úľa 800 kilometrov. Málokto si však uvedomuje, že robotnica sa pri práci doslova zoderie k smrti. Keď včela robotnica donesie nektár do úľa, prevezmú ho od nej úľové včely a tie nektár spracujú svojimi enzýmami na med, ktorý vložia do bunky plástu. Pri súčasnom intenzívnom spôsobe poľnohospodárstva sa spotrebitelia nemusia obávať kontaminácie medu. Ak by včely pri znáške nektáru narazili na porast ošetrený chemikáliou, rovno zahynú alebo ak aj prežijú, do úľa nevletia. Včelia strážna služba zachytí cudzorodú chemickú vôňu a robotnicu nevpustí do úľa.

honey-5732_1920

Med je prírodné sladidlo, ktoré líši podľa chuti, obsahu živín na základe konkrétnych kvetov, z ktorých pochádza nektár. Podľa Vyhlášky 41 Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mede; § 2 med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel. K fyzikálnym vlastnostiam medu podľa CHLEBO (2009) možno zaradiť farbu, ktorá má byť vodojasná až čiernohnedá. Vyskytujú sa tiež zelené a červené odtiene podľa druhu medu.  Konzistencia medu môže byť kvapalná, viskózna alebo čiastočne až úplne kryštalická v závislosti od pomeru hlavných cukrov. Chuť a aróma medu závisí od pôvodu medu. Med je priehľadný, mierne až silno opalizujúci. Zloženie medu závisí od zmesi kvetov navštívených včelami, lokality, sezóny a samotných včelstiev. Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou a inými látkami, najmä organickými kyselinami, enzýmami a tuhými čiastočkami pochádzajúcimi zo zberu medu. V mede bolo nájdených vyše 320 zlúčenín. V rámci chemického zloženia, med obsahuje glukózu a fruktózu (1:1) 65 – 75 %, vodu 16 – 22 %, sacharózu, ďalšie disacharidy do 10 %, polysacharidy 1%, organické kyseliny 0,5 %, popoloviny 0,1 – 0,2 %, bielkoviny 0,1 – 0,2 % , vitamíny, minerálne látky, enzýmy, peľ a organické farbivá.

honey-823614_1920

Podľa pôvodu medu rozlišujeme kvetové (nektárové), medovicové a zmiešané medy. Kvetové medy sú jednodruhové alebo viacdruhové. K jednodruhovým patrí med agátový, ktorý je bezfarebný až žltkastý a nekryštalizuje, lipový med, ktorý je zlatožltý až číry, slnečnicový med žltej farby s hrubými kryštálmi, repkový med bledožltý, kryštalizujúci na bielu farbu a malinový med zlatohnedej farby. Z viacdruhových kvetových medov sa vyskytuje ovocný a kvetový med. K medovicovým medom patrí med smrekový (tmavočervený) a jedľový (tmavozelený). Viacdruhový medovicový med sa označuje ako med horský alebo lesný. K zmiešaným medom patria nektárovo – medovicové a medovicovo – nektárové medy. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozlišujeme medy okrem pôvodu aj podľa spôsobu získavania, úpravy a uvádzania do obehu a to med vytočený, lisovaný, plástikový, odkvapkaný, kusový alebo rezané plásty v mede a filtrovaný. Med najčastejšie získavame vytáčaním medových plástov, ktoré pred vytočením odviečkujeme odviečkovacou vidličkou a následne vkladáme do medometov pracujúcich na odstredivom princípe. Po vytočení med precedíme a skladujeme v suchých priestoroch bez prístupu priamych slnečných lúčov. Vhodnými nádobami na uskladnenie medu sú sklo, porcelán, kamenina a nerez. Počas spracovania sa nesmie med zahriať nad 40 ° C, nesmú sa doň dostať organické a anorganické nečistoty, nesmú sa pridávať ani odoberať žiadne látky a kryštalizácia medu sa nesmie ovplyvňovať chemicky ani biochemicky. Med v prirodzenom stave je významnou zložkou v potravinárstve ako prídavok do iných potravín. Z medicínskeho hľadiska sa med používa na ošetrenie zápalov hrdla v kombinácii s nápojmi, na popáleniny, či dobrý spánok. V kozmetike je súčasťou pleťových krémov a masiek. Med je zložkou pri výrobe fermentovaných produktov, medoviny, prípadne medového piva.

 

spracovala: Ing. Lucia Polahárová
zdroj: CHLEBO,R. et al. 2009. Uplatnenie inovatívnych produktov z medu na slovenskom agrotrhu. Obviam Regio: (výskumná štúdia). 2009, 60 str.
foto: archív

KONIEC_CLANKU1

Tags: