LOVEC | Aktuality
6456
post-template-default,single,single-post,postid-6456,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


Dovoz zbrane zo zahraničia, vývoz zbrane do zahraničia

Pri kúpe zbrane nás finančná situácia alebo výhodná ponuka niekedy donútia vyhľadávať aj na iných trhoch ako v Slovenskej republike. Čo všetko musíme splniť aby súkromná osoba – držiteľ zbrojného preukazu mohla kúpu zbrane absolvovať napríklad v susednom Česku?
Na trvalý dovoz zbrane Slovenská legislatíva vyžaduje vybavenie si zbrojného sprievodného listu. K tomu potrebujeme mať informácie, ktoré budeme potrebovať pri vypĺňaní žiadosti o zbrojný sprievodný list. Samozrejme je najdôležitejšie vedieť akú zbraň vlastne chceme kúpiť. K druhu, typu, výrobcovi a kalibru je dobré mať k dispozícii aj výrobné číslo. Samozrejme ak ideme kupovať „na blink“ a ešte nevieme či sa nám bude páčiť napríklad drevo na pažbe – výrobné číslo uvádzať nemusíme. Ďalej si musíme uvedomiť, či zbraň bude pochádzať z obchodu od licencovaného obchodníka alebo od súkromnej osoby. Pri kúpe z obchodu si zistíme presný názov prevádzky, resp. podnikateľa na úseku zbraní a streliva, jeho sídlo, IČO a telefonický a faxový kontakt. Ak bude zbraň pochádzať od súkromnej osoby, mali by sme sa pri komunikácii s ním zamerať na jeho meno, priezvisko, bydlisko, dátum a miesto narodenia, číslo jeho cestovného dokladu a kedy a kde bol vydaný. V žiadosti sa ďalej uvádza druh prepravného prostriedku / napr. osobné motorové vozidlo/ a miesto hraničného prechodu. Zbraň býva väčšinou označená kontrolnou značkou CIP čo je tiež zahrnuté v žiadosti. Nakoniec potrebujeme vedieť dátum predpokladaného dovozu a miesto odkiaľ a kam sa bude zbraň prepravovať. Po predložení kolku resp. správneho poplatku a správne vyplnenej žiadosti obdržíme zbrojný sprievodný list a tlačivo formátu A4 ktoré je podobné v celej Európskej únii – predchádzajúci súhlas na dovoz zbrane. Lehota na vydanie zbrojného sprievodného listu je 30 dní. Z taktického hľadiska je dobré zistiť si stránkové dni a hodiny úradu, ktorý spravuje zbraň v zahraničí ktorú chceme kúpiť. V Českej republike podobne ako na Slovensku dostaneme „zbrojní prúvodní list“ na základe ktorého môžeme zbraň nadobudnúť.
Pri trvalom vývoze zbrane je postup obdobný ako pri trvalom dovoze s tým rozdielom, že predávajúci má ešte jednu dôležitú povinnosť. Musí zbraň predložiť príslušnému oddeleniu zbraní a streliva pričom zbraň bude podrobená kriminalistickej expertíze. Až následne môže prísť kupujúci z iného štátu pre zbraň a môže sa na základe zbrojného sprievodného listu zbraň trvalo vyviezť. Pracovníci evidencie zbraní a streliva zväčša upozornia kupujúceho, že tak musí urobiť do konca doby platnosti zbrojného sprievodného listu.

Autor: Miroslav Virguľa
Foto: archív


 

Tags: