LOVEC | AKTUALITY
6296
post-template-default,single,single-post,postid-6296,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

AKTUALITY


OZNAM: Za obsah nasledujúceho článku zodpovedá autor Ing. Peter Cagala. Časopis Lovec ako nestranný e-magazín poskytuje priestor na vyjadrenie sa k súčasnej situácii v poľovníctve všetkým zainteresovaným osobám.  Ak máte záujem vyjadriť sa k danej téme, pošlite svoj názor na redakcia@lovec.info

Ing. Peter Cagala: Ako ďalej slovenské poľovníctvo?

V r. 2009 bola schválená novela zákona o poľovníctve č. 247/2009 zb. Táto novela vytvorila SPK, ktorá dostala kompetenciu riadiť poľovníctvo na Slovensku cez PO. Stanovy tejto organizácie boli schválené na sneme v januári 2010. ŠU SR zaregistroval stanovy už 1. 9. 2009 a to ešte neboli schválené snemom a nebol určený štatutár organizácie. Zákon nehovorí o povinnom členstve v SPK, ale PL môže byť vydaný iba členovi komory a zmluvu na výkon práva poľovníctva môže uzatvoriť iba PO, ktorá je členom komory. V zákone sa nehovorí o profesnej komore, ale už stanovy ju charakterizujú ako profesnú. Keďže my sa poľovníctvom neživíme, ale je to len záujmová činnosť, prečo má byť označovaná ako  profesná. Pre profesnú komoru neplatí zákon o dani z príjmov a máme podozrenie, že tu je hlavný dôvod, prečo je komora profesná.

SPZ bol poverený zorganizovať stretnutia všetkých PO a zvoliť zástupcov na ustanovujúci snem. Na tieto stretnutia neboli pozvaní všetci držitelia PL, ani zástupcovia všetkých PO. Boli porušené ich ústavné práva. Na tzv. ustanovujúci snem SPK boli delegovaní iba zástupcovia organizačných jednotiek SPZ, bez právnej subjektivity. Teda nie zástupcov PO, s právnou subjektivitou. Pritom SPK združuje PO a FO – držiteľov PL. Od samého začiatku tu bol nesúlad so zákonom.

Na prvom sneme boli schválené stanovy a hlavne poplatky. Za všetko…

Poplatok FO za členstvo v komore vo výške 3 €, na ústredie, /180 000 €/ a poplatok za užívanie revíru podľa bonity a výmery. Bonita revírov bola na konci r. 2009 LÚ upravovaná, hlavne smerom nahor. Všetko schvaľovali zástupcovia jednej PO – SPZ. Vytvorili po okresoch OPK, teplé pracovné miesta, systém komisií a funkcie pre svojich verných, ktorých lojalitu a poslušnosť si zabezpečili finančnými prostriedkami, ktoré sme im my, bežní poľovníci nútení platiť. A tak to aj funguje doteraz. Raz za rok sa páni komorníci zídu, schvália, rozhodnú a sami seba skontrolujú. Ako sme už veľa krát písali, predpokladáme, že za 5 rokov existencie SPK dali do nej obyčajní poľovníci približne 7 500 000 EUR. Aj keď máme už niekoľko rokov EURO, pripomíname, že v starej mene je to neuveriteľných takmer 226 miliónov korún. Čo je hodnota 150-ich 3 izbových bytov. Obrovská suma, ktorú si bežný poľovník len ťažko dokáže predstaviť. Presné číslo sa však nedozvieme, pretože SPK absolútne neinformuje členskú základňu o financovaní. Vrcholom arogancie moci bol snem SPK v novembri 2015 v Žiline, na ktorom sa schvaľoval rozpočet na rok 2015. Zjednodušene povedané, najskôr peniaze minuli a potom si ich dodatočne schválili.

Na snemoch sú podávané informácie o nákladoch a príjmoch všeobecne. SPK by mala zverejňovať kompletné účtovníctvo, správy, informácie o zmluvách s inými subjektmi, verejné súťaže a pod. Márne to opakovane žiadame, stále nič. SPK je povinná zo zákona všetko zverejňovať a to aj budeme dôrazne žiadať. Hlavne teraz keď nastáva situácia, kde je možná zmena.

V  minulosti sme viac krát zverejnili materiály, ku ktorým bohužiaľ nebola žiadna reakcia ani diskusia. Jedna diskusia však bola. Na zasadnutí prezídia v Trnovci n. Váhom, kde bol pokus o zastrašenie, prípadne vylúčenie SLOS Pribina Nitra. Tu sme prvý a posledný krát diskutovali, aj keď na začiatku sme boli upozornení, že diskusia bude trvať iba 5 minút. Nakoniec trvala skoro hodinu, vysvetlili sme si názory, vypočuli stanovisko prezidenta. Pán Lebocký tvrdil, že v revíroch sú premnožené stavy poľovnej zveri. Je to pravda a na základe toho majú PO a PZ veľké príjmy z diviny. Aj preto vraj vznikla SPK. Aby peniaze, ktoré získavajú za divinu boli posielané do komory a tá ich bude deliť smerom nadol… Takýto nezmysel je zbytočné komentovať. Toto bolo jediné stretnutie, nazvime to s opozíciou zo strany SPK.

Šuba na stránkach SME zverejnil hrubé a ničím nepodložené klamstvá o tom, že sa s nami niekoľko krát stretol a, že sme odmietli diskutovať. Dokonca sme sa podľa slov pána Šubu vyjadrili, že chceme rozbiť SPK a potom budeme spokojní. Je to hrubá, nepodložená lož. Tomu ani on sám neverí, ale takto koná človek, keď mu dôjdu vecné argumenty. Ako môže človek, ktorý takto vedome klame a zavádza poľovníkov sedieť na stoličke riaditeľa kancelárie SPK, SPZ a ešte aj zastupovať poľovníkov v medzinárodných organizáciách? Ako môže nejaký zamestnanec bojovať proti tým, čo sa mu skladajú svojimi členskými príspevkami na plat, odmeny a pôžitky? To nevidí prezídium SPK ako ich a nás reprezentuje? Zoberme si absolútne zlyhanie pána Šubu pri registrácií SPZ, jeho rôzne vyjadrenia o poľovníctve, ktoré spôsobili zlý obraz o slovenskom poľovníctve. Pod všetkými spomínanými prešľapmi je podpísaný tento obyčajný úradník v poľovníckej uniforme.

Argumenty o petícií v r. 2003 – tá nebola o žiadnej komore, bola proti tomu, aby sa z poľovníckych organizácií nestali podnikateľské subjekty. A čo dosiahlo novým zákonom, presný opak toho proti čomu bola petícia.

Bohužiaľ musím konštatovať, že názor verejnosti na naše poľovníctvo je veľmi zlý. Bojujeme tu neustále s rôznymi skupinami, ochranármi, poľnohospodármi, so širokou verejnosťou. Vytvorenie SPK, ktorú si zriadili funkcionári SPZ, aby mohli pevne držať poľovníctvo v rukách, bolo ich hlavným cieľom. A všetko cez Stranu SMER, ktorá tu už niekoľko rokov tvrdí, ako robí pre Slovensko. Áno 60 000 občanov tohto štátu tu dostalo v r. 2010 prvý sociálny balíček, v podobe existencie SPK, ale hlavne v tom, že musia do nej platiť. Minoritná skupina na tzv. OPK a ústredie v BA, v sídle SPZ na Štefánikovej, absolútne ovládla naše poľovníctvo. Určite sme potrebovali novelu zákona o poľovníctve, určite bolo treba riešiť problémy. Organizáciu, ktorá tu absolútne netransparentne zdiera svojich členov povinným členstvom v SPK a poplatkami do nej určite nepotrebujeme. Pred r. 2010 sme nemali žiadnu komoru a poľovníctvo tu fungovalo a funguje aj teraz. Iba teraz všade s hlavičkou SPK a hlavne s finančnými tokmi na OPK a ústredie SPK. Odmietame rôzne pseudotvrdenia o transparentnosti SPK. Každý občan vidí, že informácie zo snemov nie sú zverejnené na stránkach SPK, nie sú zverejňované ani informácie o zasadnutiach prezídia, alebo zmluvy s inými subjektmi, napr. spolupráca s firmou Toyota alebo s firmou, ktorá predáva terénne autá Isuzu. Dve tieto autá používa ústredie. P. Šuba, to vyvoláva iba veľké podozrenie z klientelizmu a korupcie. A hlavne aj preto, že za touto firmou je bývalý prezident SPZ. Prečo sa má nejaký úradník ústredia voziť na terénnom aute v hodnote 37 000 EUR s plnou poľovníckou výbavou? SPK nevykonáva výkon práva poľovníctva, tak úplne stačí auto v slušnej cene a výbave, napr. Škoda Fabia. A nikomu by nevadilo, že je majetkom SPK, ale argumentovať šetrením nákladov? Aké sú náklady na auto, ktoré má spotrebu 5 l a ktoré má spotrebu 10 l. Len Škoda Fabia nie je auto na poľovačky. Prečo nezverejnia zmluvy? Aj o dodávkach tlačív, rôznych materiálov napr. na vzdelávanie nových poľovníkov, blomby, sú tieto materiály dodávané na základe verejnej súťaže?

Takto to tu funguje a vraj je to v poriadku. Keď reagujeme a vyjadrujeme nespokojnosť so súčasným stavom, keď na základe nášho ústavného práva chceme zmenu zákona v parlamente, tak reakcia prezidenta p. Lebockého, v zmysle starých komunistických praktík je taká, že vyzve OPK aby reagovali a tí poslušne na základe jeho výzvy, „spontánne“ začnú písať v mene poľovníkov, ktorých sa nikdy a nikto nepýtal na ich názor, ani na vznik komory, ani na nič. Sú to plamenné pamflety plné urážok a osočovania. Tibor Lebocký sa zbabelo opiera o stanoviská poslušných funkcionárov a zamestnancov ktorých komora platí. Z našich členských príspevkov, ktorý zamestnanec v akejkoľvek inej inštitúcií by sa opovážil vzdorovať svojmu šéfovi??? Páni komorníci poslušne, však netreba si rozhnevať vedenie, však nám zabezpečili existenciu, funkcie a platy…

Funkcionári SPK, OPK nereprezentujú názory poľovníkov. Iba svoje, ale bohužiaľ ani to. No však tak to funguje aj v našom parlamente. Keď žijeme v dobe, kedy pán poslanec všetko dohodne na poslaneckom klube s p. Lašákovou, tá zdvihne prst a hlasuje sa. Podľa svojho „vedomia a svedomia“, všakže. Nevadí, že aj niekoľko poslancov Smeru má podobný názor na Lebockého komoru ako my, stranícka disciplína nepustí a ich podpora medzi štyrmi očami, tak isto aj podpora niekoľkých členov prezídia nám nepomôže. Takto to funguje aj v SPK.

Vládne tu strach prejaviť svoj názor, ten sa rieši mimo, na poľovačkách, v krčmách,  v diskusiách alebo aj na chodbách pri prestávke na zasadnutiach OPK. Potom vo vnútri sú všetci ticho. Máme tu predsa kárne komisie, ktoré už nevedia dať iný trest ako finančný, samozrejme podľa toho komu. Ak ide o obyčajného člena tak prísne, ak je to nejaký spriaznený človek, pripadne funkcionár tak napomenutie.

Jeden príklad, v revíri SPZ-ústredia boli chytení dvaja poľovníci, ktorí viezli diviaka bez blomby, v aute na ceste domov. Výsledok? Napomenutie na OPK Rožňava. Nuž takto, súdruhovia! Ale pre iných, napr. Pribinu platí, že ak budeš veľmi otvárať ústa, tak prezídium dá návrh na vylúčenie z SPK. Nepripomína Vám to napr. paragraf o rozvracaní republiky? Sú tu rovní a rovnejší? Ako je možné, že v tejto dobe tu existujú nejaké kárne senáty, ktoré sa tu oprávňujú nad zákon, v dobe keď by tu mala riadne fungovať polícia a súdnictvo. Však treba jasné pravidlá v zákone pre všetkých. Priestupky v PO si vyriešia v nej, na základe stanov a ak je tu podozrenie z porušenia zákona, tak nech konajú príslušné orgány. Tu si zase skupina okolo p. Puškáča vytvorila svoj zákon, ako je toto možné?

V súčasnej dobe pred voľbami sa zrazu pán prezident Lebocký, poslanec strany Smer, rozpísal, na stránke SPK aj s videom. Pán Lebocký, určite budete čítať aj toto, máte svoj poslanecký plat a z toho si financujte svoju predvolebnú kampaň. Nezneužívajte stránky SPK za naše peniaze na svoju predvolebnú kampaň. Zrazu sa nám prihovárate pred výstavou, ktorá bude v lete. A žiadate o podporu vo voľbách. Tak isto aj Vaše video, kto ho financoval? SPK, alebo je financované z príspevku SPK na reláciu Halali? Nie je toto zaťahovanie komory do Vašej predvolebnej kampane? Skúste už aj vy odpovedať na naše otázky, lebo nás bežných poľovníkov nezaujímajú krásne, akože odborné úvahy, ktorými odpútavate pozornosť od skutočných problémov v poľovníctve. Chceme konkrétne informácie, chceme odpovede na naše otázky. A chceme ich od Vás ako od štatutára SPK.

Kedy konečne pozbierate odvahu a prestanete sa zbabelo schovávať za toho úradníka v poľovníckej uniforme?

Žiadal som Vás listom o mnohé odpovede, kde je Vaša prezentovaná transparentnosť, kde je aspoň základná slušnosť odpovedať na list? Ale moje peniaze a peniaze bežných poľovníkov na Vaše „poľovanie“ a kampane sú Vám dobré?

Pán prezident, Vy si skutočne myslíte, že slovenskí poľovníci nemajú rozum, nemajú vlastný názor? Majú, len Vy ste tu vytvorili systém, že sa ho boja vyjadriť. Priatelia poľovníci, vyjadrite svoj názor vo voľbách, neodporúčam žiadnu stranu, nikoho, slobodne sa rozhodnite a zamyslite sa ktoré strany sa už niekoľko rokov snažia zmeniť napr. našu situáciu v poľovníctve a kto sa tu neustále snaží tento stav Národného frontu udržať .

Ďalší je článok v Roľníckych novinách. Je to pokus o zverejnenie sa, pripomenutie hlavne voličom strany a vlády. Musím povedať, že je v ňom plno dezinformácií, hlavne o hlasovaní v parlamente, pri novele zákona o poľovníctve. Ani slovkom o tom, že boli tri pokusy o zmenu zákona, ktorá sa týkala zrušenia povinného členstva v SPK. Absolútne zavádzanie o tom, ako strana Smer tri krát zachránila slovenské poľovníctvo. Nie poľovníctvo, ale sami seba zachraňovali.

Prečo sa tak veľmi bránia nepovinnej komore, preto, že by sa skutočne z večera do rána rozpadla? A to dobre vedia, všetci poslušní funkcionári od OPK až po tzv. ústredie. Ľudia bez svojho názoru, poslušní bez rozmýšľania plniť všetky príkazy, ktoré dostanú z hora. A táto skutočnosť hovorí aj o potrebe tejto povinnej, absolútne netransparentnej a neprospešnej organizácie. Je to jasný príklad toho, ako si určitá záujmová organizácia na základe politickej moci upravila zákon. Nepovinné členstvo v SPK, by jasne ukázalo potrebu takejto organizácie, potvrdilo by  naše tvrdenie, že zastupujeme názor 99 % slovenských poľovníkov a to Vy všetci od prezídia až po OPK dobre viete, tak prečo nenájdete odvahu to spraviť. Lebo to by bol Váš koniec.

Poľovníci potrebovali novelu zákona o poľovníctve, ale nepotrebovali takúto SPK, to nikto okrem funkcionárov hladných po peniazoch nechcel. Ak by mala existovať nejaká zastrešujúca organizácia, v poriadku, ale na základe diskusie zdola a musí byt dobrovoľná, transparentná a prospešná.

Nepotrebujeme žiadne predlžovanie PL, ktoré komora navýšila o 100 %, poplatky za všetko, čo sa v poľovníctve deje s odvodmi do SPK. Poľovníci si vedia sami zorganizovať svoju činnosť a aj transparentne. Dôkazov z minulosti je veľa.

Konečne je tu termín konania na ÚS, 16.marca o 10.00 hod,  všetci na to čakáme. Veríme, že Ústavný súd rozhodne spravodlivo. Podanie na ÚS podpísalo 47 poslancov strán OĽaNO, SaS, MOST Híd, KDH a niektorí nezaradení poslanci. Veríme, že príde k zmene, či už rozhodne ÚS, alebo následne po voľbách poslanci. Sme pripravení v diskusii medzi poľovníkmi riešiť riadnu novelu zákona o poľovníctve, pre poľovníkov. Ale diskusiou zdola. Nedovolíme, aby si zase skupina bossov poľovníctva spravila zákon pre seba.

Zatiaľ to vyzerá, že sa im to nepodarí. A z toho je tu vidieť veľký strach, strach z memoranda, ktoré podpísali pravicové strany OĽaNO, SAS, MOST-HÍD, KDH, SIEŤ, v ktorom sa zaviazali presadzovať naše požiadavky na zmenu zákona, zrušenie povinného členstva v SPK, zrušenie predlžovania PL, zrušenie povinných poplatkov a novelu zákona v prospech poľovníkov.

Potrebujeme jasný a zrozumiteľný zákon, ktorý bude platiť pre všetkých a nie korupčný, zavádzajúci výpalnícke praktiky.

5 rokov existencie SPK zo strany poľovníkov, môžeme charakterizovať ako absolútny chaos a anarchiu v slovenskom poľovníctve. „Poľovníctvo sa zmenilo na jeden obyčajný špinavý biznis.“ Citujem nemenovaného poslanca Smeru – poľovníka. A všetko pod vedením nášho prezidenta SPK, SPZ p. Lebockého, poslanca strany Smer, ktorý nemá problém svojimi,  akože odbornými úvahami nás naďalej zavádzať. Kde bol doteraz? Názory obyčajných poľovníkov nazýva rôznymi internetovými skupinami a seba stavia do úlohy jediného neomylného a nedotknuteľného. Nikdy sa nezúčastnil žiadneho seriózneho stretnutia, diskusie medzi obyčajnými poľovníkmi. Vždy sa obklopoval iba svojimi vernými a vďačnými lokajmi. A teraz sa pred voľbami znova pokúša nachytať nás. Verím, že všetci poľovníci, ktorí pôjdu voliť sa správne rozhodnú.

Ako sme už veľa krát tlmočili naše názory na smerovanie poľovníctva, nie sme proti zastrešujúcej organizácií, ale zdola, dobrovoľnej, transparentnej a prospešnej. Musia mať v nej zastúpenie všetky PO a nie iba SPZ. Potrebujeme jasné pravidlá na všetky činnosti v poľovníctve, či je to kynológia, strelectvo, prehliadky a pod.

Nič nemusí byť pod hlavičkou SPK, hlavne bez poplatkov do nej a keď, tak za konkrétnu činnosť. S tým nemá asi nikto problém. Mnohé veci sú už dané, napr. kynologické skúšky, výstavy, atď. V takomto prípade ani náklady na túto činnosť nie sú problém, ak je to potrebné.

Spolupráca so štátnou správou, určite, hlavne vydávanie PL a aj odoberanie, ale na základe rozhodnutia súdu alebo polície. PL má byť trvalý, povinné členstvo v PO a zákonné poistné. S tým nemá nikto problém. Výučba nových poľovníkov, v poslednej dobe nám pribúda skupina nových poľovníkov, ktorí nechcú prezradiť, kde a ako robili poľovné skúšky, už sa o tom hovorí stále viac a viac. Myslím, že toto si žiada podrobnú analýzu a riešenie. Možno nám viac prezradí tajomná dozorná rada, ako napr. robila kontrolu v Dolnom Kubíne… ale i inde.

Priatelia poľovníci, tlmočím tu môj názor, názor združenia PO Hubert. Nemusíte všetci so mnou súhlasiť, budem to vždy rešpektovať, ale vyzývam Vás, nebojte sa, nebojte sa vyjadriť slobodne svoje názory na situáciu v našom poľovníctve a začnite ju riešiť zdola. Zabudnite na „Vašich“ zástupcov, ktorí netlmočia Vaše názory, ale iba svoje. Možno niektorý poviete, je to tu, politika. Áno aj politika, ale špinavá politika o peniazoch o moci minoritnej skupiny, ktorá priviedla naše poľovníctvo tam kde je, ale my to chceme  zmeniť. Musíme sa spojiť všetci a spolu to dokážeme. Touto našou iniciatívou určite nechceme poškodzovať dobré meno nášho poľovníctva, len poukazujeme na problémy a na to máme právo. A na záver, poškodiť dobré meno sa dá iba tomu, kto ho má…

autor: Ing. Peter Cagala

Súvisiace články:

OTVORENÝ LIST PREZIDENTOVI SPK ING. TIBOROVI LEBOCKÉMU


Stanovisko Ing. Tibora Lebockého

Dobrý deň, vážená redakcia e-magazína Lovec,

dovoľte mi poďakovať sa vám za ponúknutý priestor na vyjadrenie a zároveň Vám prílohe na základe Vášho oslovenia posielam oficiálne komuniké prezídia SPK, vydané 1.3.2016 k aktivitám pána Cagalu, proti Slovenskej poľovníckej komore.

SPK sa bude výrokmi a postupom pána Cagalu zaoberať na rokovaní najvyššieho voleného kolektívneho orgánu – Snemu SPK, ktorý sa bude konať 30.apríla 2016 vo Zvolene.

K osobným útokom na moju osobu sa verejne vyjadrovať nebudem, obvinenia zásadne odmietam a vzhľadom na termín medializácie ich považujem za súčasť predvolebných aktivít zameraných najmä proti mne, ako kandidátovi za poslanca do NR SR v nasledujúcom volebnom období.

Záverom mi dovoľte vyjadriť ľútosť nad poškodzovaním dobrého mena slovenského poľovníctva najmä v očiach nezainteresovanej laickej verejnosti spôsobom, ktorý nesie všetky znaky ohovárania na základe šírenia svojských názorov a nepravdivých tvrdení, resp. z kontextu vytrhnutých faktov a argumentov.

S pozdravom
Tibor Lebocký


NOVÉ:

Stanovisko ZPO Hubert k vyhláseniu prezídia SPK zo dňa: 1.3.2016

Pôvodne som už ani nechcel reagovať na dezinformácie, ktoré zverejnila SPK na svojej stránke. Upresním, na našej stránke. Pretože túto organizáciu platia všetci poľovníci, ale využíva ju, hlavne zneužíva  vedenie SPK. Napr. aj tým, že my poľovníci nemáme možnosť tu reagovať a je prístupná iba tzv.ústrediu.

Reagujem, aj preto, lebo toto vyhlásenie, ktoré vraj prejednalo prezídium SPK, na svojom zasadnutí sa realizovalo tak, že nejaký úradník na ústredí ho napísal a mailom bolo zaslané členom prezídia a tí sa vyjadrili, že súhlasia. Nech si spraví každý o tom svoj názor.

K jednotlivým bodom – neustále sa tu odvoláva vedenie na hlasovanie v NR SR. Nikto nespochybňuje hlasy 93 poslancov. Zákon hovorí, že poľovníctvo bude riadiť SPK. V poriadku, ale všetko bolo pripravené až na tzv. ustanovujúcom sneme a čo sa tam riešilo už zákon neriešil. Snem rozhodol o riadení SPK, štruktúrach OPK a hlavne o poplatkoch, všetko schválili zástupcovia jednej PO – SPZ. Zástupcovia organizačných jednotiek bez právnej subjektivity. Ako sme už viackrát zdôraznili, bol tu vykonaný podvod na poslancoch, pretože neboli o všetkom informovaní. Určite by to nebolo tak ľahko prešlo, to tlmočíme názor niektorých poslancov, keď sme im vysvetlili ako to ďalej riešila SPK.

 • Vyhlásenie o tom, že SPK je apolitická organizácia….vy si skutočne myslíte o poľovníkoch, že nemajú vlastný názor, nemajú rozum? Prečo nás urážate? Celá činnosť SPK, vytvorenie tejto organizácie sa vždy schovávala za stranu SMER, iba vďaka tejto strane, ktorej poslancom bol p. Lebocký, tu mohla existovať. Vytvorenie SPK je jasným dôkazom zneužitia zákona v NR SR záujmovou skupinou, funkcionármi SPZ na udržanie moci nad poľovníctvom. Zabezpečením si finančných prostriedkov na svoju činnosť pre minoritnú skupinu poslušných zamestnancov a funkcionárov. List kandidáta na poslanca NRSR, p. prezidenta a video o ňom, na stránke SPK, rozposielanie tohto materiálu po celom Slovensku pred voľbami do NRSR, to je hrubé zneužitie SPK na politickú činnosť. V normálnej demokracií by nebolo toto možné a už by dávno vyvodil z tohto dôsledky, len u nás to nefunguje. Tak ako p. Lebocký skončil v NRSR, po tomto by mal skončiť aj na čele tejto organizácie. Len on to berie ako osobný útok na svoju osobu, nemá v sebe dostatok charakteru konať inak. Bolo veľmi trápne, keď pri našom náhodnom osobnom stretnutí na parkovisku pri Budči sa tváril, že ma nepozná a vraj či ja poznám jeho? Na moju otázku, kedy mi odpovie na môj list a či vôbec odpovie, reagoval, vraj ústredie pripravuje odpoveď… Ja som nepísal ústrediu, ale jemu… A teraz som sa dočítal, vraj moje konanie proti SPK bude riešiť snem… Veľmi zaujímavé, ak niekto žiada informácie o činnosti organizácie ktorej je členom, žiada transparentnosť, tak koná proti komore. A budú to riešiť zástupcovia OPK, on sa zase pred nich postaví a bude hrdina… smutné a veľmi zbabelé.
 • Po tom ako získal p. Lebocký 1170 preferenčných hlasom , pred štyrmi rokmi 2369..  som si uvedomil, že nebudem číslo 99 % opravovať. 
 • Dostal som veľa podporných stanovísk od poľovníkov z celého Slovenska a nemôžem ich sklamať. Veľa poľovníkov chce nejaké referendum, alebo petíciu o tom, či treba takúto organizáciu, uvidíme. Počkáme na rozhodnutie ÚS a zákonom o poľovníctve sa určite bude zaoberať parlament. Novela je potrebná a už nám ju neprekazí žiadny Smer a to vedenie SPK dobre vie. Takže som presvedčený, že zmena príde.
 • Vedenie SPK sa vyhovára na transparentnosť kontrol dozornej rady, prečo nie sú zápisnice z týchto kontrol zverejnené na stránke SPK? Posledná zápisnica zo snemu je z r. 2013? Ostatné informácie, zmluvy, finančné prostriedky od r. 2010? Za ústredie, za jednotlivé OPK? Posledné číslo, ktoré bolo zverejnené 535 000 EUR, je pravdepodobne za ústredie. Ak je to pravda, tak v tejto sume je 180 000 EUR členský príspevok za každého člena SPK na ústredie a zvyšná suma je 20 % z celkovej vybratej sumy, ktorú zasielajú OPK na ústredie. Ak je 355 000 EUR 20 % z celkovej vybratej sumy, tak potom vychádza celková vybratá suma  za všetky OPK  1 775 000 + 180 000 EUR na ústredie, vtedy vychádza celková suma 1 955 000 EUR ročne!
 • Ak to nie je správny výpočet, opravte ma. Budem rád, nechcem tu šíriť žiadne dezinformácie, ale ak je to pravda, tak sa pýtam, kde sú tieto peniaze a na čo boli použité? Táto suma je za jeden rok. Od r. 2010 teda SPK vybrala spolu 9 775 000 EUR? Tak nie kontrola NKÚ, na ktorú sa tu prezídium odvoláva, zase zavádza, pretože NKÚ nekontroluje organizácie ako je SPK, ale určite treba kontrolu zo strany finančnej správy a asi aj finančnej polície, prípadne NAKA. Možno reakcia prezídia SPK, ale skôr niektorých jednotlivcov z vedenia SPK aj potvrdzuje toto podozrenie.
 • Stanovisko, ako je pripravená SPK komunikovať s ÚS. SPK nie je účastníkom konania, zase zavádzanie.
 • Na záver chcem reagovať na poškodzovanie dobrého mena slovenského poľovníctva. Nie je už dostatočne poškodené? Reakcia na našu výzvu poslancom, je to naše absolútne právo riešiť veci s poslancami NR SR. Vy to spochybňujete? Stanoviská OPK, koho sú to stanoviská? Členov PO? Alebo konkrétnych funkcionárov a jednotlivcov? Vy, p. Lebocký ste sa týmto oháňal v parlamente. Neviem to inak nazvať, iba úbohé. Alebo keď som žiadal poslancov o podporu návrhu na Ústavný súd, nemám na to právo? Vaša reakcia bola, že ste poslal Vášmu úradníkovi list, aby moju žiadosť poslal po okresoch, aby ma odsudzovali a Vy to vraj použijete zase v NR SR.
 • Tieto listy mám, keď mi začali poľovníci písať a volať, že toto konanie podporujú a ďakujú, za to čo robím. Najskôr som nevedel čo sa deje a potom mi poslali tieto Vaše listy, ktoré dostávali z OPK a z SPZ, tak som pochopil. A som rád, lebo na mojom liste je aj kontakt na mňa, pomohli ste mi. A ja sa mám ospravedlniť za podlé osobné obvinenie na mňa a kolegov, ktoré boli niekoľko dní zverejnené na stránkach SPK?
 • To už riešia orgány na to určené… Činnosť SPK je komplet financovaná z členských príspevkov 60 000 poľovníkov. Preto máme absolútne právo na informácie o narábaní s týmito prostriedkami.
 • Máme právo vedieť, koľko sa vybralo, na čo sa použili za jednotlivé roky na ústredie, ale aj jednotlivé OPK.
 • Máme právo vedieť o všetkých príjmoch, nákladoch, plate riaditeľa, služobných cestách, nákladoch na ne, osobách ktoré sa ich zúčastnili.
 • Zmluvy s inými firmami, službami, ktoré vykonávali pre SPK.
 • Verejné obstarávanie.
 • Prvý krát ste zverejnili záznam z rokovania prezídia, prvý krát od r.2010. Prečo nie sú na stránkach SPK zverejňované záznamy z rokovania prezídia, snemov, správy o finančnom hospodárení, správy revíznej komisie a ostatné?
 • Takže toto žiadame, v mene všetkých poľovníkov, ktorí financujú túto organizáciu. Ak je toto boj proti SPK, alebo poškodzovanie dobrého mena slovenského poľovníctva, tak treba asi všetko prehodnotiť, hlavne činnosť vedenia SPK.
 • Vážené prezídium, funkcionári OPK, verím a som presvedčený, že sú aj medzi Vami ľudia, ktorí s týmto, čo sa deje v slovenskom poľovníctve nesúhlasia, len čakám, kedy už konečne z Vás niekto povie nahlas, že kráľ je nahý….

Ing. Peter CAGALA
ZPO Hubert


 

ANKETA

NÁZORY NA ČLÁNOK, KTORÉ NÁM DO REDAKCIE PRIŠLI E-MAILOM:

Jaroslav Koleda, Rajec
„Súhlasím p. Cagala, nech už konečne zrušíme túto organizáciu, je to reakcia, dovolím si tvrdiť, 99 % poľovníkov.“

Mrg. art. ​Jan Kostaa
„Poľovníctvo, ako v súčasnosti neopodstanená voľnočasová aktivita, vášnivá kratochvíľa alebo mačistická adrenalínová radovánka, nemá na obhajobu svojej existencie absolútne žiadne opodstatnené argumenty. V 21. storočí, v priestore jednej s najrozvinutejších krajín sveta stojí na privilégiách mentálne prestarnutých jedincov a hodnoty, ktoré vyznáva sami sú zvrátené.“

Michal Štofila
Plne súhlasím s pánom Cagalom.“

Ing. Roman Heleš
Dobrý deň dámy a páni, nezostáva mi nič iné, len v plnom rozsahu súhlasiť s autorom článku. SPK je derivátom našej spoločnosti a doby, v ktorej vznikla a má existovať (?) Jej existencia je absolútne jednostranne účelová a bez štatútu „povinná“, by mala životnosť pary nad hrncom. O účelovosti je mi, ako radovému poľovníkovi, zbytočné argumentovať, autor to vystihol s takmer  chirurgickou presnosťou. Snáď len na zvýraznenie pravdivosti drobná paralela – jej (SPK) genetický základ promptne zabezpečili, v regiónoch dobre známi poľovnícki „multifunckionári“, z ktorých najagilnejší a najzasvätenejší tvoria jadro tohto výtvoru, o existencii ktorého, ako i samotnej SPK viem len pri povinnom „platení“ a prípadnom výskyte sa týchto pánov pri ich „výjazdovom“ viacdennom (uzavretom) zasadnutí vo vybranom poľovnom revíry.

Od vzniku SPK s touto formou „riešenia poľovníckej otázky“ nesúhlasím a nie som jediný…našťastie. Tým však nezavrhujem myšlienku dobrovoľnej stavovskej organizácie, zastrešujúcej poľovníctvo ako také, opierajúce sa o dobrý legislatívny základ.

Nakoľko však moja naivita za posledné roky prešla intenzívnou liečbou, s malou, ale predsa nádejou, očakávam rozhodnutie ústavného súdu vo veci dobrovoľnosti. Potom som zvedavý na argumentáciu a praktické schopnosti jej ortodoxných protagonistov.

Je len tragédiou, keď sa zažité spoločenské neduhy (klientelizmus, lobizmus, nadradenosť, bezohľadnosť, chamtivosť, až po všetky formy korupčného správania) dostávajú aj tam, kde má dominovať prirodzený záujem, všeobecná prospešnosť, voľnočasovosť, záľuby a relax.

Lovu zdar!“

JB, štatutár PZ
Dobrý deň, zrušiť celú SPK alebo povinné členstvo v nej (potom sa aj tak rozpadne samovoľne) je názor väčšiny poľovníkov, s ktorými prichádzam do styku, držíme Vám palce vo Vašom (aj našom spoločnom) úsilí. Lovu zdar!“

Aj Vy môžete vyjadriť svoj názor v komentároch k článku.

K rozvoju poľovníctva prispieva iba konštruktívna diskusia na úrovni. Preto budú vymazané všetky nevhodné príspevky a vzájomné osočovanie.

 

Tags: