LOVEC | AKTUALITY
6353
post-template-default,single,single-post,postid-6353,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

AKTUALITY

Na internetovej stránke slovenskej poľovníckej komory, bolo  zverejnené oficiálne stanovisko prezídia Slovenskej poľovníckej komory k tlačovej besede uskutočnenej 26. februára 2016 za účasti zástupcov ZPO Hubert. E-magazín Lovec Vám dáva možnosť, vyjadriť svoje názory k tejto téme v komentároch k článku.

Stanovisko SPK

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory (SPK) prerokovalo dňa 1.marca 2016 obsah tlačovej besedy predsedu SaS Richarda Sulíka, uskutočnenej 26.februára 2016 za účasti zástupcov ZPO Hubert.

Prezídium SPK zdôrazňuje, že SPK je apolitickou organizáciou a považuje túto tlačovú besedu za bezprecedentnú snahu politicky diskreditovať  národnú poľovnícku samosprávu Slovenskej republiky, preto vydáva nasledovné

Vyhlásenie k poškodzovaniu dobrého mena slovenského poľovníctva

Prezídium SPK:

a) Ostro odsudzuje spôsob a formu zavádzania verejnosti o podstate a spôsobe fungovania Slovenskej poľovníckej komory ako organizácie zriadenej zákonom o poľovníctve, ktorý bol schválený 93 hlasmi poslancov NR SR v júni 2009, čiže ústavnou väčšinou poslancov

b) Dôrazne odmieta zaťahovanie slovenskej poľovníckej samosprávy do predvolebnej kampane a politického zápasu politických strán len preto, že v demokratických samosprávnych voľbách SPK zvolený štatutárny zástupca SPK je kandidátom za poslanca NR SR v parlamentných voľbách konaných 5.marca 2016

c) Vyzýva zástupcov ZPO Hubert aby sa verejne ospravedlnili za klamlivé tvrdenia o SPK a za vedomé zavádzanie širokej laickej verejnosti tým, že sa bez akéhokoľvek preukázateľného mandátu vyhlásili za zástupcov 99 % poľovníkov na Slovensku

d) Pripomína, že hospodárenie SPK pravidelne kontroluje dozorná rada a schvaľuje zhromaždenie volených zástupcov – snem SPK.Zdôrazňuje, že volení funkcionári SPK vykonávajú svoj mandát bezodplatne a žiadnu mzdu zo zdrojov SPK nepoberajú! Napriek tomu s cieľom odmietnutia obvinení o údajnej netransparentnosti

hospodárenia prezídium SPK vyzýva Najvyšší kontrolný úrad SR, aby vykonal kontrolu hospodárenia SPK postupom, spôsobom a v čase podľa uváženia  predsedu NKÚ

e) Vyhlasuje, že je pripravené poskytnúť Ústavnému súdu  SR súčinnosť  pri poskytovaní akýchkoľvek podkladov potrebných pre rozhodovanie vo veci podania skupiny poslancov NR SR o nesúlade niektorých ustanovení zákona o poľovníctve s Ústavou SR.

 

V Bratislave, 1.3.2016        

 

Zdroj: http://www.polovnickakomora.sk/spk/683-vyhlasenie-prezidia-slovenskej-polovnickej-komory.html           

Tags: