LOVEC | Lovec radí
6551
post-template-default,single,single-post,postid-6551,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Lovec radí


Tieto riadky píšem začiatkom mesiaca marec. Môže sa zdať, že je to úplne zbytočné, v tomto čase sa baviť o vode v poľnom revíry. Veď všade priam stojí voda a nedá sa bez zablatenia dostať nikam mimo asfaltových ciest. Ale slnko je mocné a pár teplých slnečných dní a voda sa z povrchu stratí. Vegetácia si svojimi koreňmi dotiahne vodu a živiny z hlbších úrovní zeme, presiaknutej topiacim sa snehom alebo z dažďov. Avšak zver na povrchu sa môže spoľahnúť len na rosu a mláky, ak nemá prirodzený zdroj vody.

P00-251-306-256-451-000h-0028-c10-l079-02-0360-1080-0359-1079-000-LB00-0

Poľnohospodárska krajina v dnešných dňoch sa v lete podobá stepi. V mnohých revíroch na juhu Slovenska kde prevládajú rovinaté profily krajiny, stále ubúda zelene v podobe stromov, remízov a kriakov. Preto už len malý závan teplejšieho vetra pôsobí ako neúprosný vysúšač rosy a vlhkosti, ktorá sa vyzráža zo zeme počas rán a nocí. Mnohokrát sa mi stalo, že pri rannej prechádzke som na gumákoch nemal ani kvapku rosy. Mohlo by sa zdať, že všadiaľ preteká nejaký potok alebo rieka, že zver si za vodou dôjde. No zajačia zver ako aj srnčia je teritoriálna a nebude chodiť ďaleko. Presunie sa a zotrvá v blízkosti zdroja, aj napriek tomu, že tam nemusí mať iné vhodné podmienky na pastvu a kryt a ďalší rozvoj.

V jarných mesiacoch je doba kladenia mláďat u zajačej zveri. Kotné samice potrebujú vodu rovnako ako soľ a potravu. V neskoršom období aj srnčia zver. Dalo by sa povedať, že dostatok tekutín prijme zver potravou, avšak mnoho zelene je v jarných mesiacoch postriekaných v rámci poľnohospodárskeho obrábania pôdy a vtedy nastáva už nedostatok vhodnej pastvy kompenzujúcej zároveň aj príjem tekutín v suchšom období. Preto je treba vodu poskytnúť zvery už od začiatku apríla a nie len v mesiacoch jún až august, kedy je podľa nás kulminácia horúčav.

Voda_v_reviri_8

Preto je veľmi vhodné, a zákon to aj stanovuje, vytvárať zveri napájačky na vodu. Vo vyhláške č.489 z roku 2013 §35 Postup a zásady plánovania starostlivosti o zver odst. 1d ukladá vytvoriť pre zajačiu zver jedno kŕmidlo a 1 soľník na každých aj začatých 100 ha; ak nie sú dostatočné zdroje vody, jedno napájadlo na každých aj začatých 50 ha. To znamená mať v priemernom 1000 ha revíry 20 napájačiek na vodu v prípade, že nie je dostupný prirodzený zdroj vody. Avšak poznám len málo poľných revírov, kde by boli vodné zdroje rozmiestnené tak rovnomerne, že by táto povinnosť odpadala úplne. Preto snáď budú niekomu nápomocné nasledujúce riadky a postrehy, akými sme riešili vodné zdroje u nás.

Využívame tri druhy napájačiek.

1/ Vaničkové napájačky o objeme cca 45 litrov

sme vybudovali šikmým zrezaním 120 litrového umelohmotného suda

Voda_v_reviri_6
Voda_v_reviri_5

Tak sme z jedného suda dostali až dve napájačky miesto jednej, ak by sme využili len dno suda. Výhoda týchto napájačiek je tá, že majú šikmé dno, a teda zver, ktorá prípadne padne do vody má šancu a jednoduchú cestu po šikmine sa vyštverať von a neutopí sa. Za celú dobu prevádzky sme nemali utopenú ani jednu myš či iné menšie živočíchy.

Napájačku umiestnime do zeme do dopredu pripraveného lôžka. Jej údržba je taktiež jednoduchá, nakoľko sa dá jednou osobou ľahko vyliať stará voda.

2/ Samoplniace sa napájačky

Voda_v_reviri_4

Voda_v_reviri_3

sme vytvorili z bledých bandasiek s objemom 5 alebo 10 litrov. Tie sú pripevnené o drevenú tyčku aby sa neprevalili. Ako vanička je v betónovom kvádri o výške cca 7cm zaliata vanička vytvorená zrezaním 2L PET fľaše alebo pod. Betónové lôžko sa osadí do zeme vodorovne, a bandaska sa obráti dolu hlavou a umiestni tak, aby hrdlo bandasky bolo pod úrovňou najvyššej možnej hladiny spodnej vaničky na vodu. Tým sa zabezpečí samovoľné dopĺňanie vody vo vaničke. Tu je treba podotknúť, že aby bandaska dobre držala, je vhodné pri odlievaní betónu na spodnú vaničku otlačiť bandasku do základu a prispôsobiť tak presne tvar a miesto, kde potom vždy zapadne.

Ak voda v bandaske zozelenie, stačí vymyť a je ako tak čistá. A bandasky sa dajú obmieňať za nové každú sezónu. Avšak spotreba vody je vyššia ako čas potrebný na jej skazenie a znečistenie nádoby.

3/ Okrúhle vaničky s odtokom

Voda_v_reviri_2

Voda_v_reviri

sú tretím druhom napájačiek, ktoré úspešne používame. Objem vody, ktorý pojmú je asi 35 litrov. Sú zo sypaného betónu a na spodnej strane je šikmo zabudovaná trubka, slúžiaca ako výpust. V prípade čistenia jednoducho trubku odštupľujeme a vodu vypustíme. Je pravda, že na betónovom povrchu voda najskôr zozelenie, avšak v prípade vaničkových aj týchto napájačiek sa nám osvedčilo dať na dno kúsok medeného pliešku a voda vydržala číra dlhšiu dobu.

V letných mesiacoch podľa mojich skúseností voda nestihne ani ozelenieť, nakoľko sa čiastočne odparí a hlavne zverou vypije. Počas teplých letných dní sme napájačky kontrolovali až dva krát do týždňa a dolievali vodu. A to, že zver vodu prijíma nám bol dôkazom experiment, keď sme do blízkosti dali fotopascu na dobu 24 hodín. Srna navštívila napájačku 9 krát za tento čas v dvoj- až troj- hodinových intervaloch. (Obr.4)

Napájačky sme umiestňovali do tieňa, aby sa zamedzilo odparovaniu vody z priameho slnečného žiarenia. Občasné znečistenie hladiny listami zver neodradí, a pri návštevách revíru stačí rukou z vrchu očistiť drobné napadané nečistoty.

A to, že o zdroj vody má záujem rozmanitý počet druhov zvery a vtáctva dokumentuje fotografia ježka, ktorý sa prišiel napiť koncom júna. (Obr.5)

Autor: Peter Kaššák
Fotografie: autor


 

Tags: