LOVEC | Fotoreportáž
6806
post-template-default,single,single-post,postid-6806,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Fotoreportáž

 


Obvodná poľovnícka komora v Detve organizovala cez víkend 12.-13. marca 2016 v Hriňovej „Chovateľskú prehliadku trofejí“ za poľovnícku sezónu 2015/2016. V poradí to bol už 19. ročník chovateľskej prehliadky. Vystavené boli trofeje jeleňov, srncov, muflónov a danielov, lebky líšok a vlkov, či psíka medvedíkového. Pódium tak ako po minulé roky patrilo zlatým klincom v podobe trofejí jeleňov a pravdu povediac, bolo čo obdivovať. Na svoje si mohli prísť aj milovníci preparovania zveri, k nahliadnutiu boli medvede, diviaky, jelene, antilopy, srnce, ale predsa len, najzaujímavejším preparátom nielen pre deti, ale aj pre verejnosť bola opica.

IMG_5811

Obvodná poľovnícka komora, alebo skôr „komôrka“ v Detve je zložená z viacerých poľovných revírov s celkovým počtom cca 300 členov. Zaraďujú sa sem poľovnícke združenia:

Podkriváň, Bykovo, RD Látky, Rohy, Kalamárka Detva, Hriňová, Pod Boky Vígľaš, Hrádok H. Tisovník, Pereš Stará Huta, Slanec, Siroň – Detva, Lohyňa Kalinka, Ježovka, CHPO Poľana a Zvernica Trnavy.

IMG_5850

Každá obvodná poľovnícka komora si na konci roka robí prehľad a vyhodnotenie odstrelu jelenej, srnčej, diviačej zveri a odstrelu šeliem, pričom počty slúžia nielen k štatistikám, ale dostať sa k nim môže každý, kto si zakúpi katalóg z chovateľskej prehliadky.

IMG_5707

V poľovníckej sezóne 2015/2016 sa plánovalo uloviť 439 ks jelenej zveri. V skutočnosti sa zaznamenal úbytok, a to 436 ks ulovenej zveri. Pre srnčiu zver bol stanovený počet na 205 ks a v skutočnosti sa ulovilo 202, čo v % vyjadrení predstavuje 99%-tné plnenie lovu. Pri odstrele diviačej zveri môžeme opätovne hovoriť o úbytku odstrelu, keďže stanovených bolo 573 ks a ulovených len 548 ks. Výborným výsledkom je skutočnosť, že sa v okrese Detva neprekročil plán lovu lanštiakov, čo je dlhodobo celoslovenský problém. V sekcii šeliem bolo na hodnotenie predložených 7 lebiek medveďov, pričom žiadna z nich nedosiahla bodovú hodnotu na udelenie medaily. Historicky je to najväčší počet ulovených medveďov v okrese Detva. Nielen v okrese Detva pozorujeme zvýšený výskyt týchto šeliem, preto je ich odstrel nevyhnutný a správny krok.

IMG_5765

IMG_5676 IMG_5670

Ako už bolo spomínané, na pódiu boli vystavené zlaté kusy, ktoré pútali svojou majestátnosťou hádam každého návštevníka prehliadky. Najvyšší počet C.I.C. bodov získal jeleň ulovený v období rokov 2015/2016 v revíry V.H.Lohyňa-Kalinka v počte 181,48 a bola mu delená bronzová medaila. Jeho hrdým majiteľom je pán J.Kováčik. Kvalita ulovených jeleňov v tohtoročnej poľovníckej sezóne mala nasledujúce výsledky: 6 zlatých, 8 strieborných a 7 bronzových medailí.  V kategórii srnec zlatá medaila udelená nebola, strieborná medaila bola udelená p. Hroncovi z poľovného revíru Lohyňa – Kalinka v počte C.I.C. bodov 120,25 a bronzovú medailu získal Ing. Krinovič z poľovného združenia Kalamárka Detva v počte 112,50 C.I.C. bodov. V kategórii muflón bola udelená jediná zlatá medaila a to PZ Rohy v počte 205 C.I.C. bodov – majiteľ MVDr. Polakovič. V diviačej zveri boli medaily udelené nasledovne: 1 zlatá, 2 strieborné a 3 bronzové. Hrdým majiteľom zlatej medaily je p. Valigura s počtom C.I.C. bodov 120,45. Bolo sa naozaj na čo pozerať a čo obdivovať, svedčí o tom aj záujem verejnosti. Chovateľská prehliadka trvala 5 dní, cez týždeň bola sprístupnená školám, ktoré si mohli pozrieť vystavené trofeje a dozvedieť sa niečo viac zo života zveri. Cez víkend bola zase prístupná poľovníckej ale i nepoľovníckej verejnosti, teda všetkým tým, ktorých príroda a zveri v nej žijúce zaujímajú.

IMG_5739

A čo hovorí p. Hronček?

Ako hodnotíte tohtoročnú chovateľskú prehliadku?
Prehliadku hodnotím úspešne, nakoľko účastníci boli s celkovým priebehom prehliadky spokojní.

Bol väčší záujem verejnosti ako po minulé roky?
Som rád, že môžem skonštatovať, že záujem verejnosti každým rokom narastá.

Čo bola podľa Vás najzaujímavejšia trofej z prehliadky?
Jednoznačne, najzaujímavejšie trofeje boli  jelene ocenené zlatou medailou. Najväčší záujem verejnosti pútali práve preparované medvede.

OPK Detva robí aj dosť vzdelávacích podujatí zameraných na deti. Boli medzi návštevníkmi aj mladí nádejní poľovníci?
Samozrejme. Prvé dni boli venované práve deťom zo škôl a možno mladým nádejným poľovníkom. Dúfame, že im to vydrží aj do budúcna.

Vaša komora, alebo skôr „špajzička“ má v porovnaní s inými okresmi menej členov. Stúpa záujem mladých ľudí o poľovníctvo?
Žiaľ, musím konštatovať, že záujem o poľovníctvo u mladých ľudí klesá. Možno je to práve tým, že deti radšej, ako ísť do prírody preferujú počítačové hry alebo iné aktivity.

Máte medzi trofejami aj svoj cenný úlovok?
Áno. Mal som na prehliadke aj trofej srnca, nebol však nejaký exkluzívny, no pre mňa ako poľovníka a milovníka prírody je každý vzácny (malý, ale poteší J).

Aké má OPK Detva vyhliadky? Aké akcie plánujete a pripravujete v tomto roku?
V tomto roku máme naplánovanú ešte súťaž KMPP (Krúžok mladých priateľov poľovníctva), ktorá sa uskutoční dňa 18.06.2016 na Belkovej Polianke v obci Látky. Súťažiť budú deti do 15 rokov a preverovať svoje vedomosti budú z viacerých oblastí, ako napr.: teoretický test z poľovníckej osvety a zoológie, určovanie stôp zveri, zaujímavá disciplína je určovanie zveri podľa zvuku, samozrejme nebude chýbať kynológia, zbrane a strelectvo. Na spestrenie programu je ako disciplína zaradená aj chôdza na chodúľoch. Tešíme sa na každého zanieteného súťažiaceho.

IMG_5714

Tí, ktorí sa prehliadky zúčastnili mi isto dajú za pravdu, že sa naozaj bolo na čo pozerať. Už teraz sa tešíme na budúci ročník a na ďalšie úlovky, ktoré pribudnú do zbierky. Ďalší článok bude venovaný už spomínanej súťaži KMPP.

Redakcia e-magazínu Lovec
Fotografie: archív redakcie


 

Tags: