LOVEC | Fotoreportáž
7264
post-template-default,single,single-post,postid-7264,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Fotoreportáž


V dňoch 17.-20. marca 2016 sa konala Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí okresu Zvolen. Prístupná bola školám a širokej verejnosti.  Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil a slova sa ujal aj prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD.

DSC_1286

Otvorenie prebehlo v slávnostnom duchu, na čom mali patričnú zásluhu aj trubači.

JELENIA ZVER

Predložených bolo rekordné množstvo jeleních trofejí a to aj z dôvodu, že v pôsobnosti OPK Zvolen naďalej zostáva poľovný revír Vojenských lesov a majetkov Pliešovce, ktorý zároveň obhospodaruje najväčší poľovný revír v okrese Zvolen.

Schválený plán lovu jelenej zveri bol podľa vekovej a pohlavnej štruktúry nasledovne:

NÁZOV PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL
Jeleň I.vek.tr. 149 157 -4
Jeleň II.vek.tr. 70 63 +3
Jeleň III.vek.tr. 30 37 -5
Jeleň IV.vek.tr. 44 26 +5
SPOLU 293 283 10

Z celkového počtu  283 posudzovaných jeleních trofejí bolo 6 posúdených ako tvarovo abnormálne a neboli bodované, 4 trofeje pochádzajúce z úhynu neboli na chovateľskú prehliadku predložené. 49 trofejí dosiahlo medailovú hodnotu, čo predstavuje z celkového počtu 17,6%. Zlaté medaily boli udelené 2 a to s počtom 211,63 CIC bodov– majiteľom je p. Lars Vedsmand. Druhú zlatú medailu získala trofej p. Senzenbergera s počtom 221,96 CIC bodov.

DSC_1285 DSC_1284

DANIELIA ZVER

Schválený plán odstrelu danielej zveri bol 282 jedincov, pričom celkový úbytok za poľovnícku sezónu 2015/2016 bol vo výške 272 kusov. Z predložených trofejí danielej zveri získali až 4 zlatú medailu.

Majiteľmi trofejí, ktoré dosiahli bodovú hodnotu zlatej medaily sú:
Anton Bíreš, s počtom 191,57 CIC bodov,
František Kolárčik, s počtom 191,04 CIC bodov,
Alexej Domorák, s počtom 181,22 CIC bodov
posledná zlatá medaila bola klasifikovaná ako úhyn.

DSC_1289

SRNČIA ZVER

V kategórii srnčej zveri bol schválený plán lovu v celkovom počte 311 jedincov, čo je menej oproti minulému roku o 78 ks. Menej sa plánovalo predovšetkým v kategórii sŕn a srnčiat, pričom pomer pohlavia v srnčích populáciách je výrazne v prospech samíc. Prispievajú tomu výrazným podielom samotní poľovníci realizáciou lovu srncov a tzv. šetrením bezparohej zveri.

Celkový úbytok srnčej zveri v poľovných revíroch okresu Zvolen bol vo výške 297 kusov, čo z celkového plánu lovu predstavuje plnenie na 95,5 %.
Z celkového počtu srnčích trofejí predložených na prehliadke len 2 trofeje dosiahli bronzovú medailu:

Milan Morančík, 108,40 CIC bodov a Ján Malko s 110,85 CIC bodmi.

MUFLÓNIA ZVER

Schválený súhrnný plán lovu zveri bol stanovený na 135 jedincov. Celkový úbytok muflonej zveri bol vo výške 39 kusov, čo predstavuje plnenie len na 28,8%. Na okresnú chovateľskú prehliadku bolo predložených 21 trofejí, pričom 8 dosiahlo medailovú hodnotu. Bronzové trofeje – 2, strieborné trofeje – 3 a zlaté trofeje – 3.

Majitelia trofejí, ktorým bola udelená zlatá medaila sú:
Peter Palšovič, 218,70 CIC bodov
Ľ. Grosman, 230,85 CIC bodov
Lubomír Švarc, 231,55 CIC bodov

DSC_1287

DIVIAČIA ZVER

Pre diviačiu zver bol schválený súhrnný plán lovu v celkovom počte 1 479 jedincov, pričom úbytok bol vo výške 1 370 kusov, čo predstavuje plnenie na 92,60%. Na chovateľskú prehliadku bolo celkovo predložených 52 diviačích trofejí, z toho 5 bolo z hodnotenia vylúčených. Medailovú hodnotu dosiahlo 29 trofejí. Bronzové trofeje – 12, strieborné trofeje – 12, zlaté trofeje – 5.

Majitelia trofejí, ktorým bola uvedená zlatá medaila sú:
Mikleš, 123,10 CIC bodov
Ladislav Pasztor, 120,95 CIC bodov
Durdík, 131,20 CIC bodov
Jozef Šamaj, 122,75 CIC bodov
Peter Lihocký, 125,10 CIC bodov

DSC_1288

Návštevníci prehliadky sa mali na čo pozerať  a čo obdivovať. Celkový priebeh výstavy bol pokojný, záujem verejnosti každoročne stúpa, o čom svedčili počty návštevníkov, ktorých výstava prilákala.

Redakcia e-magazínu Lovec
Zdroj: Katalóg poľovníckych trofejí z okresnej chovateľskej prehliadky Zvolen (17.-20. 3. 2016)
Fotografie: redakcia


 

Tags: