LOVEC | Z poľovníckej knižnice
7079
post-template-default,single,single-post,postid-7079,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z poľovníckej knižnice


Osobnosť poľovníka

Správne chápané a vykonávané poľovníctvo má etický význam – pôsobí výchovne na morálku a charakter poľovníka. Má tiež význam estetický, zušľachťuje poľovníka, učí ho poznať krásy prírody a života v nej.

Ten, kto rozhoduje o živote a smrti, musí stáť mravne vysoko.

Ak je poľovník oprávnený zver usmrcovať, potom z tohto práva plynú povinnosti; nesmie ju trýzniť a je povinný ju chrániť a starať sa o ňu. Poľovník totiž nechová zver preto, aby ju usmrcoval, ale usmrcuje ju práve preto, aby ju choval.

Pripomeňme si len v stručnosti zásadné vlastnosti poľovníka:

– prísne a presné dodržovanie zákonov, smerníc a nariadení o poľovníctve;

– prednostné uplatnenie chovateľských zásad a ochrany zveri, zvlášť starostlivosť o zver v dobe núdze, dodržiavanie dôb ochrany zveri, dodržovanie dobrých susedských vzťahov a ctení hraníc;

– ušľachtilé vykonávanie lovu, priebežného odstrelu, potlačenie “streleckej vášne” a závisti, rozvaha, sebaovládanie, skromnosť;

– dodržiavanie bezpečnosti pri zachádzaní so zbraňou, streľba len na poznaný cieľ a na primeranú vzdialenosť;

– zachovanie poľovníckych zvykov, neustále vzdelávanie sa;

– poctivosť, čestnosť, slušnosť a nezištnosť, nesebeckosť, družnosť a ochota pomôcť ako pri výkone poľovníctva, tak aj v osobnom živote.

Poľovníctvo je nielen prostriedkom k poznaniu a pozorovaniu prírody, ale pôsobí tiež na ľudské srdce a  rozum. Etika poľovníka sa prejaví tam, kde prestávajú platiť smernice a rozhoduje cit.

Samotný výkon práva poľovníctva učí uvedomelému plneniu povinnosti, sebazapreniu a sebaovládaniu. V styku so zverou si poľovník osvojuje humánnosť, zdržanlivosť, šľachetnosť. Pri love sa cibrí pohotovosť, bystrosť, všímavosť, rozvážnosť a vytrvalosť. V styku so svojimi kolegami sa poľovník učí priamosti, pestuje sa priateľstvo, úcta k starším, cibrí sa spoločenské chovanie a takt.

Ten, kto sa naučil láske k prírode a poctivosti pri výkone poľovníctva, nestráca tieto a ďalšie mravné hodnoty ani v svojom súkromnom živote. Poľovníctvo má totiž výchovný a zušľachťujúci vplyv na celú osobnosť.

Z knihy: J. Kovařík: Etika v myslivosti


 

Tags: