LOVEC | Lovec radí
8097
post-template-default,single,single-post,postid-8097,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Lovec radí


Poľovné strelné zbrane sú smrtiace nástroje, preto ich musí každý poľovník dokonale poznať, dobre ich ovládať a zodpovedne a bezpečne ich pri streľbe používať. Tieto základné pravidlá bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou by ste mali mať na vždy na pamäti.


Nosenie zbrane

Poľovná zbraň s remeňom sa nosí na ľavom pleci hlavňou dopredu a otočenou nahor. Keď prší alebo sneží, hlaveň je potrebné otočiť smerom dolu. Tento spôsob nosenia si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri chôdzi v teréne s prekážkami, vo vysokom snehu a pod. Nosiť zbraň s hlavňou vo vodorovnej polohe je nebezpečné, pretože ohrozuje okolie. Pri nosení sa zbraň drží nad pútkom za hlaveň, pričom sa ústie hlavne nesmie zakrývať dlaňou.

Odloženie zbrane

Na poľovačkách cez prestávky musí byť zbraň vybitá, hlaveň sklopená alebo s otvoreným záverom. Pri odpočinku sa vždy treba presvedčiť, či zbraň nie je nabitá a len potom ju možno odložiť alebo zavesiť na bezpečné miesto. Rovnako treba postupovať pri vstupe do verejných miestností, (poľovníckych chát, reštaurácií a pod.).

Zbraň sa nikdy nesmie opierať o strmú stenu, plot a pod.

Každý poľovník zodpovedá sám za bezpečné odloženie svojej zbrane aj za jej prípadné odcudzenie.

Puzdrá a kufre  

Na väčšie vzdialenosti sa zbrane prenášajú v kožených alebo plátenných puzdrách. Osvedčené a bezpečné sú kufríkové puzdrá, ktoré možno uzamknúť.

ral-800x800


Zásady bezpečnosti na poľovačke:

  • Na streleckom stanovišti (na spoločnej poľovačke), ktoré určí vedúci poľovačky alebo ním poverená osoba sa správame ticho a obozretne.
  • Používame odev s farebnými bezpečnostnými prvkami. Najúčinnejšia je reflexná oranžová farba – čím väčšia plocha, tým sme lepšie viditeľní pre ostatných účastníkov poľovačky.

120204066m01-800x800

  • Pušku nabíjame len na stanovišti (nenapíname napináčik) a vzápätí si ju zaistíme a zavesíme na ľavé plece. O svojej prítomnosti informujeme najbližších susedov zdvihnutím alebo zakývaním ruky. Na naše upozornenie majú reagovať susední strelci po oboch stranách. Pušku odisťujeme, prípadne napináčik napneme len vtedy, keď sa k nám približuje zver, na ktorú sa rozhodneme strieľať. Pre bezpečnosť a zároveň komfortný lov na spoločných poľovačkách dnes už môžeme využívať aj elektronické slúchadlá s vysielačkou. Okrem toho, že si chránime sluch, môžeme jednoduchšie a jasnejšie komunikovať s ostatnými účastníkmi poľovačky.

smart1-800x800

  • Strelecké stanovište opustíme len podľa pokynu vedúceho poľovačky, po odznení signálu, ktorý oznamuje koniec poľovačky v pohone. Pri opúšťaní stanovišťa pušku vybijeme, na brokovnici alebo kombinovanej zbrani sklopíme hlavne, na guľovnici otvoríme záver. Po ohlásení konca poľovačky v pohone alebo na záver dňa nestrieľame už na žiadnu zver.
  • Pušku vybijeme a nesieme opatrne i pri prekonávaní akýchkoľvek prekážok (priekopa, potok, šmykľavý alebo náročný terén, …).
  • Nikdy nestrieľame smerom do pohonu, kde sú honci a psy. Nestrieľame na zver, ktorá stojí na horizonte, sedí alebo toká na strome. Nestrieľame proti skalnatému terénu, proti hladine vody, ľadu ani šikmo na zmrznutú zem. Odraz strely alebo brokov je veľmi nebezpečný a môže mať i smrtiace účinky.
  • Pri spoločných poľovačkách na malú zver nesmieme strieľať na nízko letiacu zver. Na zajace nesmieme strieľať do kruhu po odznení signálu, iba na tie, ktoré bežia smerom von a sú už za kruhom strelcov a honcov.
  • Poľovník nesmie vystreliť ani mieriť v smere, kde by mohol ohroziť život alebo majetok ľudí alebo smerom na frekventované cesty.
  • Pri streľbe musí strelec pamätať na všetky okolnosti, ktoré môže zmyslami postrehnúť a predvídať a ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť streľby. Musí sa opatrne správať v členitom teréne a neprehľadnom prostredí a strieľať iba na zver alebo iný terč len vtedy, keď ju jasne rozozná.

Súvisiaci článok: Bezpečnosť na spoločných poľovačkách


Autor: redakcia 
Literatúra: A. Bakoš, P. Hell,: Poľovníctvo 2

Tags: