LOVEC | Vlk na muške
8318
post-template-default,single,single-post,postid-8318,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Vlk na muške


ZA ROK MOŽU POĽOVNÍCI ODSTRELIŤ 70 VLKOV. NA POĽANE ICH BUDÚ MÔCŤ LOVIŤ AJ NA HROMADNÝCH POĽOVAČKÁCH

Napriek tomu, že je vlk na Slovensku zákonom chránený, loviť ho treba. Teda tak hovoria poľovníci, ktorí chcú týmito krokmi udržať populáciu vlka na určitom čísle, a chrániť tak jeleniu zver.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie SR na celkom 70 jedincov, z toho pre Banskobystrický kraj 18 kusov (ks), pre Žilinský kraj 18 ks, Prešovský kraj 25 ks, Košický kraj 8 ks a pre Trenčiansky kraj 1 kus. Oproti minuloročnej loveckej sezóne je to o 20 menej. 

Ako ďalej informoval agrorezort, vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra 2016 do 15. januára 2017, respektíve dovtedy, pokiaľ príslušný okresný úrad nezastaví lov vo svojej územnej pôsobnosti. “Loviť vlka dravého môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri,” spresnilo MPRV.

Loviť vlka možno individuálnym spôsobom. Pred pár dňami sa však na Slovensku dosť otriasla otázka lovu vlka na Poľane. Štát totižto schválil hromadné poľovačky v poľovnej oblasti Poľana, kde je možné loviť vlka aj na spoločnej poľovačke. “V jednom poľovnom revíri možno loviť najviac dva jedince, toto neplatí v poľovných revíroch väčších ako 10-tisíc hektárov,” dodal agrorezort.

Agrorezort takúto poľovačku schválil najmä kvôli tomu, že sa jedná o vzácny poľovnícky revír známy veľkými jeleními trofejami. V posledných rokoch sa však lov vlka uberal iým smerom. Sprísňoval sa, zmenšoval sa priestor, kde sa na neho môže strieľať a znižovali sa kvóty. Týmto rozhodnutím sa to však celé akoby znegovalo.

Uvidíme teda, ako sa bude tento problém uberať ďalej no my len dúfame, že vlk z našej prírody úplne nezmizne. Príroda sa vie predsa postarať sama o seba, nemusíme jej pomáhať odstrelom vlka či iných druhov zvierat iba kvôli tomu, aby mal niekto na stene trofej v podobe hlavy či kožušín týchto jedinečných divokých zvierat.

Zdroj: TASR, denník N


Tags: