LOVEC | Sieň úcty a slávy poľovnícvtva na Slovensku
8256
post-template-default,single,single-post,postid-8256,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Sieň úcty a slávy poľovnícvtva na Slovensku


V roku 2010 bola v barokovej sýpke – v areáli Národnej kultúrnej pamiatky svätoantonského kaštieľa, slávnostne sprístupnená Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. S myšlienkou prišiel v roku 90. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku p. Peter Šomek.

interier-siene-v-roku-2015 sien-ucty-a-slavy-polovnictva-na-slovensku-na-vystave-polovnictvo-a-priroda-nitra-2016

S podporou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu pripravil p. Šomek prvé informačné bannery a priestory siene boli nainštalované spoločne s Múzeom vo Sv. Antone a Zoopreparatóriom v Žiari nad Hronom.  Sieň slávnostne prestrihnutím pásky sprístupnil 3. septembra 2010 prezident SPK a SPZ Ing. Tibor Lebocký, PhD. –  za prítomnosti účastníkov odborného seminára „20 rokov Dní Sv. Huberta“.  Ako prvé dve osoby boli do siene uvedení MUDr. Jan Červíček (1864 – 1924) – zakladateľ Loveckého ochranného spolku pre Slovensko (1920) a nestor slovenskej poľovníckej kynológie Koloman Slimák (1903 – 1996). Interiéry siene dopĺňala expozícia „60 rokov Zoopreparatória v Žiari nad Hronom“.
V roku 2011 boli do siene uvedení Slovenský klub sokoliarov pri SPZ, ktorý si v tom roku pripomenul 40. výročie svojho vzniku a Ing. Ladislav Molnár, PhD. (1921 – 2005) – najlepší odborník z oblasti histórie poľovníctva na Slovensku (pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín). Interiéry siene v roku 2011 boli doplnené expozíciou, ktorú pripravil SKS pri SPZ.

slovensky-klub-sokoliarov-pri-spk

Nové subjekty boli slávnostne uvedené v predvečer Dní Sv. Huberta – 2. septembra 2011 za prítomnosti členov prezídia SPZ a SPK. Bannery od roku 2011 tvorí Realexpo Spol. s r.o. Šaľa.

stefan-teren

V roku 2012 boli do siene uvedené ďalšie významné osobnosti: JUDr. Štefan Teren (1912 – 2003) – dlhoročný predseda Slovenského poľovníckeho zväzu, autor odbornej poľovníckej literatúry i beletrie (pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia) a Fridrich Konrad  (1900 – 1982), ktorý sa zaoberal  chovom a výcvikom farbiarov. Od vzniku Klubu chovateľov farbiarov v roku 1958, sa aktívne zapájal do jeho činnosti a na jeho počesť organizuje  klub od roku 1985 Memoriál Fridricha Konrada – dnes najprestížnejšie európske skúšky farbiarov.
V roku 2013 boli do siene uvedení autori slovenských poľovníckych signálov zasl. umelec Tibor Andrašovan (1917 – 2001) a MVDr. Pavol Poruban (1923 – 1992). Sieň v roku 2013 opäť doplnilo exponátmi Zoopreparatórium v Žiari nad Hronom – p. Ján Bahno.

tibor-andrasovan-a-pavol-poruban

pavel-hell

V roku 2014 pribudli v sieni ďalšie osobnosti: hosť. prof. Ing. Pavel Hell, CSc. (1930 – 2009) – najvšestrannejší  slovenský odborník na poľovníctvo, uznávaný expert C.I.C.,  autor najrozsiahlejšieho diela slovenskej odbornej poľovníckej literatúry a Mgr. Ladislav Grman (1932 – 2011) – najuznávanejší poľovnícky žurnalista, dlhoročný šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.
V roku 2015 sme uviedli do siene prof. Ing. Josefa Hromasa, CSc. významnú osobnosť svetového poľovníctva, mnohoročného predsedu ČMMJ, ktorý všestranne podporoval aj organizované poľovníctvo na Slovensku a Ing. Milana Ďuricu –významného funkcionára SPZ i iniciátora mnohých významných poľovníckych podujatí.

V dňoch 9. – 12. júna 2016 prezentovalo Múzeum vo Svätom Antone Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku  na Celoštátnej výstave „Poľovníctvo a príroda NITRA 2016“.

V roku 2016 sme uviedli  do siene významného  osvetára Slovenského poľovníckeho zväzu Ing. Jozefa Serdela, CSc. – pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.
Sieň si už prezrelo tisíce návštevníkov zo Slovenska i zahraničia (vrátane prezidenta SR, členov vlády SR i prezidenta C.I.C.) a v Múzeu vo Svätom Antone sme hrdí na skutočnosť, že Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku je práve v našich priestoroch.

Autor: Marian Číž
Foto: Archív 


 

Tags: