LOVEC | Strelectvo a balistika
8893
post-template-default,single,single-post,postid-8893,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Strelectvo a balistika


Od začiatku

 • Uistite sa, že vám vaša zbraň „sedí“. Presvedčíte sa o tom tak, že poslepiačky zdvihnete vašu zbraň k tvári a ramenu. Potom otvorte oči. Mali by ste vidieť korálku mušky priamo na lište. Ak je korálka hore alebo nie je vidieť, vaša zbraň vám nesedí ako by mala a je dobré vziať ju na úpravu k puškárovi.
 • Je chybou, ak založíte zbraň najprv do ramena a až potom prilícite. Tým dochádza k značnému napätiu krčných svalov, čo zhoršuje presnosť streľby. Správny postup je taký, že najprv prilícite a potom zbraň usadíte v ramene. Tento postup je dobré opakovať, teda „sušiť“ doma. Správne výškové nastavenie zbrane sa docieli nastavením lakťov.
 • Naučte sa perfektne ovládať vašu zbraň. A to ako po stránke jej obsluhy, tak po stránke bezpečnej manipulácie. Ak si zaobstaráte novú zbraň, vždy veľmi pozorne preštudujte návod. Oplatí sa to. Nikdy nenabíjajte zbraň skôr ako na stanovišti! Nabitá zbraň nesmie nikdy smerovať smerom, kde by mohla niekoho ohroziť. Hneď ako opustíte stanovište, zbraň vždy vybite.
 • Zbraň v predpažbí držte zľahka, mala by len spočívať vo vašej dlani. To umožní jej ľahké ovládanie. Ak je držanie zbrane pevné, dochádza ku svalovému napätiu, čo má za následok horší výsledok.
 • Ruka držiaca predpažbie by nemala byť napnutá, ale v lakti ohnutá v nejakom prirodzenom a teda pohodlnom uhle. Ako optimálny vychádza uhol cca 90°. To si ale musí každý strelec vyskúšať sám a prísť na to, čo mu najlepšie vyhovuje. Rovné držanie predpažbia má opäť za následok svalové napätie a teda zhoršenie výsledkov streľby.

Bezpečie
Držanie tela

 • Overte si, či máte správnu polohu nôh a či je hlaveň zbrane v správnom smere výstrelu. Ľavá noha by mala byť trochu posunutá vpred a v kolene mierne ohnutá. Chodidlá sú v polohe 14 hodín a 5 minút, v kolenách povolené až pokrčené. Horná polovica tela rotuje v smeru letiaceho terča. U ľavákov je to obrátene, inak sú zásady rovnaké.
 • Akonáhle si zavoláte o terč, snažte sa byť uvoľnení a v pohode. To zlepší váš výsledok. Pred výstrelom buďte vnútorne presvedčení o tom, že terč zasiahnete.
 • Opäť platí, že akékoľvek napätie zhoršuje výsledok streľby.

Niekoľko spôsobov ako zasiahnuť terč:

 • Akonáhle terč vyletí, strelec nahodí zbraň a terč predbehne, takzvane ho pretiahne. Vo chvíli, keď míňa, vystrelí. Zbraň sa nesmie zastaviť.
 • Zamieriť na terč, predsadiť a vystreliť.
 • Zamieriť s predsadením a vystreliť.
 • Základnou povinnosťou každého strelca a to aj toho najlepšieho, je zvládnutie bezpečnej manipulácie so zbraňou.
 • Ak držíte zbraň v ruke a nestojíte na stanovišti strelca, musí byť zbraň vždy zlomená a v komorách nesmie byť náboja. Ústie hlavne musí smerovať k zemi.
 • Opakovacie a samonabíjacie brokovnice nesmú byť nabité a ich záver musí byť otvorený, hlaveň smeruje vždy hore.
 • So zbraňou vždy zaobchádzajte ako by bola nabitá!
 • Ak niekto tieto zásady porušuje, neváhajte ho na to upozorniť.

Dotiahnuť akciu

 • Vždy platí, že zbraň sa nesmie nikdy zastaviť. Akonáhle rotáciu zastavíte, miniete terč.

Strieľanie

 • Naučte sa strieľať s oboma očami otvorenými. To vám dá lepšiu priestorovú orientáciu o lete terča. Takáto streľba vás tiež ďaleko menej unaví a tým máte väčšiu šancu na lepší výsledok.
 • Pohľadom vždy sledujte letiaci terč a mušku vnímajte len podvedome.
 • Vaša zbraň potom ide sama tam, kam sa pozeráte. Pozerajte sa do dráhy letu terča a s patričným predstihom strieľajte.
 • Pamätajte, že strieľať musíte vo chvíli, keď ste sa dostali do patričného predsadenia. To je možné docieliť cvikom na strelnici. Strelec nesmie veľmi váhať, pretože čím väčšie dobu pred výstrelom necháte prebehnúť, tým väčšia musí byť predsadenie.
 • Nikdy nerušte strelca, ktorý je na stanovišti, môžete byť napomenutí alebo aj vyzvaní k odstúpeniu z poradia.

Tags: