การยื่นขอ Work Permit – Profile – LOVEC Forum
40835
page-template-default,page,page-id-40835,wpforo,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
การยื่นขอ Work Permit
การยื่นขอ Work Permit
Group: Registered
Joined: 2021/10/28
New Member

About Me

Work Permit คืออะไร ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศ Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, Work Permit มีกี่ประเภท, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามสาระความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, ทำ Work Permit, งานที่ต้องขอ Work Permit

Location

Occupation

บริษัทรับทำ work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
  
Working

Please Login or Register